Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-24


Post&Telestyrelsen har
webbsida för ”konsumentinformation”


PTS har en omfattande Internet-tjänst med både nyttig och neutral konsumentinformation inom området telefoni, mobil och bredband.
Läs mer här >>
upp