Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-05-10 Tillbaka till artikeln >>


Redan 1989 startade vi denna kampanj
mot direktreklamen genom Konsument-Forum


upp