Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-05-04 Publicerad i SKN nr 56 >>


2 miljarder upp i luften
– utan tanke på klimatetSom bekant har EU-parlamentet två palats för sin verksamhet. Orsaklen är politiska beslut, där Frankrike envisas om att vissa sessioner varje månad ska hållas i Strasbourg och alltså inte i Bryssel. Kostnaden ligger runt 2 miljarder svenska kronor per år och det är vi skattebetalare som står för dessa fioler, liksom parlamentarikernas höga arvoden och frikostiga reseersättningar.

Vi tar inte upp detta för att klaga, men för att sätta fokus på helheten. Slöseri med pengar, ja, men i en tid då klimatet har blivit ett allvarligt hot för oss alla måste vi reagera och kräva återhållsamhet. Frankrikes argument håller inte i det stora sammanhanget. Sparsamhet är något EUs funktioner borde sätta högst och inte gurkornas rakhet. EU gör mycket bra men kostar för mycket och byråkratin är skrämmande.

Så länge man inte går före med gott exempel i sparsamhet och konsekvenstagande, ska man inte hoppas på att de små människorna, du och jag, lyder kommandona från Bryssel/Strasbourg att släcka lamporna när vi lämnar ett rum och stänga stand-by funktionerna på våra TV apparater, samt att duscha snålt. Det är ett hån emot befolkningen och medborgarna och riskerar att vi inte tar allvaret på allvar.

Börja rensa upp hoten uppifrån och ta tag i problemen på ett förtroendeskapande sätt. Klimatsmart va?
Läs direkt ur Europaportalen >>

upp