Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-05-04 Publicerad i SKN nr 56 >>


Kastad mat hotar klimatet

Bortkastad mat kan vara ett större miljöproblem än man tidigare trott, skriver Svenska Dagbladet den 25 april 2007.

Enligt en beräkning som Skandiabanken gjort kastar en genomsnittlig svensk barnfamilj en fjärdedel av all mat som köps hem. Det motsvarar 8 000 kr/år.

En amerikansk studie kom fram till ett svinn på 40-50 procent om man räknar med produktions- och distributionsleden.

De kastade livsmedlen genererar koldioxid som förstärker växthuseffekten. För stora inköp och dålig hantering av rester är några orsaker till svinnet.

Läs vad vi skrev om den slängda maten, för ett år sedan, 11 maj 2006: Slöseriet med mat som slängs på "bäst-före-dagen". Våra siffror är högre än vad som redovisats i artikeln men storleksordningen räcker för att ta det på allvar. Vi har baserat vår kalkyl på vad reningsverken redovisade i ton slängd mat

Vårt recept för ett bättre klimat är KONSUmindre. Läs mer om det här.

upp