Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-06-27  
Klimatfrågorna inte enbart för forskarna

Det sägs att bara en tredjedel bryr sig om klimatfrågorna. Kanske logiskt då de ligger så långt över våra huvuden att vi känner det omöjligt att påverka. Frågan skjuts av oss vanliga medborgare till politikerna och forskarna och det med rätta. Vi ”på golvet” måste få kunskap och goda råd. Vi i Sveriges Konsumenter i Samverkan har ett gott råd: ”KONSUmindre” och det återkommer vi till i separat artikel. Det är aldrig fel och det tjänar vi alltid på.

Föreningen ”vetenskap & allmänhet” (olika forskningsinstanser, industri, politiska partier m fl) har 17 juni publicerat en rapport Klimatoroliga hoppas på forskarna där man konstaterar inledningsvis:

"Sex av tio svenskar har förtroende för forskare. Andelen har ökat med hela 14 procentenheter det senaste året – sannolikt kopplat till människors oro för klimatförändringarna."


Den bygger på en forskningsrapport från Göteborgs Universitet. Förtroendet för forskarna är annars i sjunkande och det är kanske inte så konstigt när den mesta forskningen betalas av starka ekonomiska intressen och inte av allmänna medel. Utvecklingen på genteknikens område ger ju klara belägg för vilka intressen som styr i dag. Men analysen som presenteras hävdar att klimatfrågorna kan vara en bidragande orsak till det nu ökande förtroendet.

Citat: ” En tänkbar förklaring till ökningen är klimatdebatten och den stora positiva uppmärksamhet som många forskare fått i det sammanhanget, säger professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull som leder SOM-undersökningen.

De som är oroliga för klimatutvecklingen har högre förtroende för forskare än andra, och andelen som oroar sig för klimatet har dessutom ökat. Däremot har inte förtroendet för forskning inom teknik och naturvetenskap stärkts."


Debatten just veckan som gick har gett mycket utrymme för klimatskeptiska forskare, som framfört en mängd nya teorier och fakta om andra orsaker, som sannolikt påverkat klimatet under långa tider. Om det nu stämmer att klimatet på jorden är inne i en nedkylningsfas och på väg mot en ny istid, men att den kraftigt ökande förbränningen av fossil olja har bidragit till en uppbromsning av nedkylningen (talas ofta om temperaturhöjning med avsmältning av glaciärerna som följd) vore det ju önskvärt att uppvärmningen begränsas till att motverka nedkylningen och inte mera.

Frågan är komplex och vi har nu verkligen fått upp ögonen för att naturen styr vi inte så värst mycket, men stör den däremot desto mera. Vi kan väl inte komma ifrån i alla fall att 1900-talets våldsamma industriutveckling har medfört störningar och att vi snabbt gjort slut på den billiga oljan och att vi fortsätter hejdlöst under 2000-talet att ”köra på så fort det går”. Inte minst länder under stark utveckling accelererar denna utveckling, t ex Kina, Indien och Asien i övrigt och även Sydamerika.

Det ska bli intressant (men skrämmande) att se hur det kommer att utvecklas och vi har all anledning till oro. Problemet är så stort att världens politiker knappt vågar ta tag i det seriöst, det är för obekvämt. Men i avvaktan på radikala ingrepp för att förhoppningsvis åtgärda problemen kan vi konsumenter börja förändra konsumtionen, d v s KONSUmindre, tills de styrande kommer underfund med att hushållning är bättre än tillväxt och näringslivets visioner om konsumtionsökningar. Det unika är att vi konsumenter är de som har allt att tjäna på att börja visa vår lösning på problemet. Det är inte bara effekterna på vår egen ekonomi, men även vår hälsa, jobbsituation, prisutvecklingen, närområdet och lokala omgivning, som vinner på det.

Att bara förlita sig på forskarna är att invagga oss i en falsk förhoppning. Forskarna kommer att få mycket att göra nu med klimatfrågorna och tjänar bra på det, men vi får betala det, oftast via varorna och då tjänar även näringslivet på det. Vår lösning är motsatsen – den tjänar vi konsumenter/medborgare på!
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss