Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-09-03 Publicerad i SKN nr 67


Matpriserna kommer att öka dramatiskt

Larmen haglar tätt om att matpriserna kommer att rusa i höjden. Årets vädersituation med för mycket regn på sina håll och torkan på andra områden, en obestridlig klimatfaktor, är inte hela sanningen. Men hoten mot klimatet kommer paradoxalt nog att öka, beroende på flera faktorer. Dels pratar man vitt och brett om att öka produktionen av etanol, för att få fram ”koldioxidneutral energi till bilarna” och detta tränger undan matproduktionen i många länder. Kriget om arealerna trappas upp.

Dessutom har konsumenterna i de länderna där välståndet nu ökar, börjat dricka mjölk. Kina, som största land, har uppmanat sina konsumenter att börja dricka mjölk, med stor framgång. Efterfrågan har redan ökat i sådan omfattning att det råder stor brist på mjölk i världen. Redan har Indien och Argentina förbjudit export av mjölk, för att hålla denna viktiga råvara inom länderna.

Priserna på mjölk och ost kommer nu att skjuta i höjden just på grund av ändrade konsumtionsvanor i en värld under utveckling.

Återstår sedan att ifrågasätta lämpligheten i att få hela världen att dricka mjölk. Inte är det för kalken och starkare ben, elefanten klarar sig utan mjölk i vuxen ålder!

Vi kommer att bevaka media just i denna fråga och lägga ut länkar på hemsidan under område ”Klimatet” den mest övergripande frågan för mänskligheten.
upp