Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-06-29 Publicerad i SKN nr 62


Var med och granska företagens reklam och påståenden
om hur bra deras produkter är för miljö och klimat!När man läser rapporten från USA/England om konsumenternas syn på företagens påståenden om positiva effekter på den globala uppvärmningen, klimatet och miljön, framgår ju tydligt att konsumenterna är skeptiska till denna form av reklampåståenden.För att få en bild av vad som förekommer ber vi dig att skicka in exempel på sådana påståenden i reklam, produktinformation, på hemsidor, eller skyltar.

Efter sommaren sammanställer vi de inkomna exemplen och preciserar våra krav på hur en opartisk granskning ska kunna ske.
upp