Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-04-26 Publicerad i SKN nr 56 >>


Klimatet och spriten

Större och mer seriös helhetssyn krävs om vi ska klara klimatet och framtiden. Visst ska vi enskilda små medborgare göra vårt, men krafttag från beslutsfattarna, lagstiftarna och regeringarna måste gå före för trovärdighetens skull. Men troligen är statsmakternas inkomster från alkoholskatterna så stora att man inte gärna tar i det som man borde.

Bortsett från sjukvårdens kostnader och mänskligt lidande kostar faktiskt produktionen av spriten, transporterna, returhanteringen av flaskorna, reklamen, utnyttjandet av odlingsmarken och bortfallet av arbetsinsatser både pengar och ökade koldioxidutsläpp. De kostnader som hela ”hanteringen” drar är inte en bagatell. Intressanta siffror presenteras i artikeln ”Råsupande ungdomar oroar EU” i Svenska Dagbladet 25 april.

Man kan inte bara uppmana oss att byta ut glödlamporna och köra bil med ägg under foten på gasen och prata om koldioxidmärkning av livsmedel. Börja med alkoholen! Den kanske t o m skulle gå att ha som delvis ersättning till fossila bränslen?

Vår syn är att KONSUmindre av allt är en snabb och bra start för att minska problemen, i stället för att bara tuta på och konsuMERA. Vi menar att en bra början skulle vara att dra ner, KONSUmindre, på konsumtionen av alkoholhaltiga drycker och att insatser från statens och de frivilliga organisationerna skulle sättas in med fokus på de allomfattande nackdelarna av spritkonsumtionen, och inte enbart tjata om hur skadligt alkohol kan vara för den egna kroppen. Medvetenheten om effekterna i hela kedjan biter nog bättre än varningsskyltar i reklamen. KONSUmindre är ett tänkesätt som kan tränas in så att man ställer sig frågan: Behöver jag detta, med tanke på konsekvenserna för klimat och samhälle samt hälsan?

Läs artikel i SVD här >>

upp