Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Klimatet
2008-03-13 Publicerad i KR nr 13, SKN nr 80
Maten och klimatet i Uppdrag Granskning
Se reprisen i SVT1 13/3 kl. 23.25, 15/3 kl. 15.00 samt i SVT24 17/3
eller se programmet, läs mer om programmet direkt via SVTs hemsida
För en tid sedan var vår representant Bengt Ingerstam och lyssnade på presentationen av EU:s klimatpolitik. Inte mycket handlade om maten, produktionen och konsumtionen. Han gjorde ett inlägg i debatten och ifrågasatte om man inte skulle ta med i kalkylerna att verka för mindre konsumtion och därmed mindre produktion, utsläpp och övervikt. Ingerstam nämnde vårt begrepp KONSUmindre. Reaktionen var lite ljum, även från en EU parlamentariker, som tyckte att det var en skojig vinkling, men visst var konsumenterna viktiga. Det bet alltså inte.

I programmet Uppdrag granskning i SVT 1 onsdag kväll 12/3 kom nu frågan upp om köttproduktionen och utsläppen av klimathotande gaser och jämfördes med vad trafiken stod för. Man klädde av ett antal politiker som inte hade en aning om detta och t o m Mona Sahlin erkände att det var nog mest transporterna man tänkt på, ”men det här blir en hemläxa”.

EU:s miljökommissionär vred sig ur frågan med frasen: ”det där är upp till var och en”. Skylten som stod utanför EU:s nya asbetssanerade koloss i Bryssel var en uppmaning till medborgarna: Change!, men borde ha varit vänd åt andra hållet så att EU-folket fick läsa den. Ordföranden Barossos tal vid presentationen av EU:s klimatpaket var skrämmande enkelriktat men självsäkert (citerades i programmet i TV). Men det som nu kom upp i debatten var inga nyheter för oss i SKIS. Men det var viktigt att det kom ut. Det visar bara att flertalet politiker inte lyssnar till oss konsumenter!

Redan 1998 skrev jag boken ”Dessa fantastiska bönor” och visade att för jämförbar mängd protein krävde nötköttsproduktionen mellan 20 och 50 tusen liter vatten medan bönorna endast krävde 300 liter vatten, i en värld som står inför en vattenkris. Citerade också Björn Gillberg som visat att om man räknar på proteinproduktionen så kan en person leva 2200 dagar på ett tunnland bönor, men bara 77 dagar vid köttdjursproduktion.

Bilden här är hämtad ur professor Bengt Hubendicks bok ”Människoekologi” och visar hur proteinkonsumtionen fördelas på kött respektive växtprotein i olika delar av världen och jag ställde redan då frågan vad kommer att hända nu i Kina? Nu 10 år senare börjar vi se konsekvenserna.

Gigantisk felbedömning och felprioritering
Omräknat i procent skulle en konsumtionsförändring spara 99 % på vattnet, 90 % på energin och 94 % av markåtgången samt troligen nästan 100 % av gasutsläppen. Är inte detta en oerhört intressant aspekt när man står inför allvarliga klimatproblem? Jo, men för politikerna var enklare att sätta fokus på bilen och energin i form av bränsleåtgången. Vilken gigantisk felbedömning och felprioritering.

2007-11-13 skrev vi på vår hemsida Köttindustrin som klimatbov - 12 kg koldioxid för 1 kg biff, eller 7 mil per bil! Det innebär ca 1.7 kg kött per mil för bilåkandet. Detta värde är ganska typiskt för bensin. Livsmedelssektorn har hamnat i skymundan för transporter av människor och prylar….. Dags att börja tänka och sätta fokus på relevanta frågor. På 50 år har köttkonsumtionen 5-dubblats – hur blir det om vi får uppleva 50 år till? Ja detta är frågor som kommer att tränga sig på oss, varken vi vill eller ej.

I Bengt Ingerstams blogg 4 februari ”Jag ser upp till elefanten” Här ett citat från det blogginlägget::

"Nu kommer jag till slutpunkten
Eftersom korna står för en så stor andel av växthusgaserna som 20 % medan hela transportsektorn står för 17% (storleksjämförelse) vore det ganska enkelt att dra ner på konsumtionen av mjölk och kött med 50 % till att börja med. Vi har bara två alternativ, antingen dra vi ner på mängden djur eller mängden människor. Men jag nöjer mig med att föreslå att vi drar ner på antalet kor och därigenom konsumtionen av mjölk och nötkött. Det hotar inte kalciumintaget och människors starka ben men skulle bidra med en 10 %-ig sänkning av växthusgasutsläppen. Dessutom är ju metanet 20 gånger värre än koldioxiden, så det blir en bra lösning med tanke på klimatet - utan att vi offrar hälsan."


Vidare har vi lyft på hemsidan en massa onödigheter som också kan tas med i klimatdebatten:
2007-05-04 Direktreklamen i brevlådorna
100 miljoner kg per år som kostar 2 miljoner träd som annars skulle andas koldioxid (20 miljoner träd på 10 år)

2006-05-11 Slöseriet med mat som slängs på ”bäst-före-dagen”
står för 1 500 000 000 kg mat som kostat c:a 6 kg koldioxid per kg (innan det bränns!), vilket ger 9 000 000 000 kg, motsvarande utsläppen från 5 300 000 000 mil bilåkande.

800 000 000 liter läsk som ger 80 000 000 kg utsläpp i produktion och transporter, motsvarande 47 000 000 mil bilåkande. Lämpligt ”Dumpa läsken” också för sockerinnehållet som ger överviktiga barn.

Bengt Ingerstams Blogg Det ligger något i vårt uttryck KONSUmindre – för hälsa, plånbok och klimat
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss