Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-09-14


Vart tog konsumentfrågorna vägen i valdebatten


Dansen kring gottepåsen! Årets valdebatt blev mycket av en överbudstillställning, bortsett från all smutskastning. Alla bjöd över varandra och fokuserade mycket på de kortsiktiga plånboksfrågorna. Ett typiskt uttalande i debatten i radio från onsdagen: ”Jag kommer att rösta på xxxx för de lovar 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön”. Ja löftena lär visst kunna svika!

Sysselsättningsdebatten, som man förväntade sig, skulle bli en stor fråga sjönk ner i ”grävandet i gottepåsen” och konsumentpolitiken försvann helt. Ska man lösa sysselsättningen måste det bli en lösning där konsumtionsfrågorna också kommer in. Det går inte att, som regeringen hittills försökt stimulera lågpriskonkurrensen, med import av billigare utländska varor, för att få medborgarna att tro att det har blivit bättre. I vart fall inte om de nya ”aktörerna” sysslar med illojal konkurrens med miljardförluster som resultat.

Läs Bengt Ingerstams debattartikel:
Ingen kan klara välfärden om inte fler jobbar - lite av politisk klartext!

Nyckeln till lösningen ligger troligen hos konsumenterna och inte i sysselsättningspolitiken!

upp