Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-09-19


Dags att omvärdera myterna

Högre löner och lägre priser – det funkade inte.
Högre löner och flera jobb – det sprack det med.
Lägre priser och högre kvalitet – det är en utopi.
Lägre priser ger flera inhemska jobb – det har LiDL motbevisat.
Lägre priser och högre vinster – det har inte LiDL och Netto klarat.

Ja myterna har varit många. Det är dags att avslöja en del politiska och kommersiella påståenden, som bara är till för att vilseleda.

Här är en, Göran Persson i intervju i P1 Meny 14 september 2006 där han sade:
”Konsumentintresset i Sverige är inte så starkt uttryckt organisatoriskt utan det bärs nog mest av några stora fackföreningarna och av det socialdemokratiska partiet”. Läs hela intervjun här >>

Vi hävdar vår konsumenträtt att organisera oss själva, utan inblandning av fackföreningarna, enstaka partipolitiska intressen, handelsblocken eller näringslivets organisationer.

Läs mer från förra veckans nyhetsbrev:
Konsumenter måste bygga egen konsumentorganisation >>
Bli stödkonsument >>
Stöd oss >>
upp