Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-09-19


Dags att omvärdera myterna

Ulf Elfvings intervju med Göran Persson 14 september 2006 i P1s Meny

Först lite allmänt om ”maten i tjänsten” och planering av måltid och kök privat. GP avslutade med att konstatera att han inte har några problem med vikten, ”jag går inte ner”.
Senare kom man in på konkreta frågor, som refereras här:

UE: Maten är ju det viktigaste vi har men spelar det egentligen någon roll vilken regering vi har?
GP: Ja det gör det definitivt. Mat är också konsumentfrågor och människor ska veta att det finns en regering som tycker att allting klaras inte av marknaden utan vissa regler måste också finnas. Det gäller både för den mat du köper i affären och för den mat som du äter och inhandlar på krogen. Det ska finnas kontroll och det ska finnas regelverk och det ska finnas ett konsumentskydd.

UE: Tror du att ni är ensamma om den uppfattningen?
GP: Det vet jag inte om vi är helt ensamma, men vi driver dom frågorna och dom är viktiga för oss. Jag hoppas att andra också vill vara med. Men i regel är det ju så att när man sätter hårt mot hårt i sådana frågor, så finns det mycket starka intressen på andra sidan. Konsumentintresset i Sverige är inte så starkt uttryckt organisatoriskt utan det bärs nog mest av några stora fackföreningarna och av det socialdemokratiska partiet.

UE: Finns det någonting annat i er politik som skulle kunna tilltala den matglade?
GP: Ja vi har ju drivit en politik de sista 15 åren som ju kraftigt har pressat matpriserna i Sverige. När jag började med politik en gång i tiden så var matpriserna den stora inrikespolitiska frågan, det var dyrt med mat. Det är dyrt fortfarande kan man nog säga men
inte alls på samma sätt som förut. Det är det ena, och det andra är att vi ska också se till så att vi har en regering framöver som vill vara med och ta ansvaret framförallt för det svenska kulturlandskapet, hagmarkerna, och där borde vi kunna ha underlag för en väldigt bra köttproduktion både från nöt och ifrån får, som jag tycker skulle vara attraktivt.

UE: Det står också i programmet att ni vill värna om svensk mat och livsmedelskvalitet. Men hur ska det gå till?
GP: Ja att värna livsmedelskvaliten det är en fråga om att myndigheter ska kunna göra kontroller och ha den typen av tillsyn. Att värna traditionen och kulturen i sammanhanget det är inte minst att också att ha bra utbildningar för nya kockar och är det någonting som jag tycker att vi har lyckats med i Sverige dom sista 10-15 åren så är det ju att utveckla utbildningar för dom som arbetar med mat i den formen. Sedan är det också viktigt, och det är en helt annan typ av fråga, det är att den livsmedelsindustri vi har i Sverige måste rationaliseras och omstöpas på ett sånt sätt så att vi har den kvar i landet. Vi har väldigt mycket idag som är på väg att bli ganska olönsamt och vi kan ha bönder som föder upp djur men vi kanske inte har några slakterier som tar emot dem. Vi kanske har charketurifabriker som inte får någonting från slakterierna. Det där är någonting som i regel inte betraktas som så politiskt stort men jag tror att det är det, särskild den dag när vi missar det där. Samma sak gäller mejerierna. Mjölken, osten och smöret är ju inte bara basvaror utan i allra högsta grad en identitet för vårt land.

Sen fortsatte diskussionen om en ev kokbok.

Utskrivet av Bengt Ingerstam, Sveriges Konsumenter i Samverkan
Tillbaka till notisen om myterna >>

upp