Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-12-22 Publicerad i KNY nr 5 samt i SKN nr 101
Var med och finansiera vår annonskampanj ”Folkupproret RÄDDA VÅR MAT"
Vi behöver synas för att snabbare kunna växa!

Första annonsen planeras nu in i bilaga ”Smart Konsumtion” som går ut i Svenska Dagbladet den 27 januari. Bekräftelse och material ska vara färdigt 8 januari, så gör din insats NU.

Vi kommer att få en artikel i bilagan om vårt nya system att ange matpriserna i kr/100 kcal, som ju ger klart besked om hur dyr snabbmaten är. Detta är en bra investering för att nå flera så vi kan växa snabbare och den vägen få mera resurser.

Den aktuella annonsen kostar, rabatterad 29.000 + moms för halvsida eller 16.000 + moms för kvartssida. Valet bestäms av hur mycket bidrag vi får in.

Betala in till Pg 638 20 78-1 märk "annonskampanj"

Var med och påverka, tillsammans kan vi!

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss