Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-11-07 Publicerad i KNY nr 1 samt i SKN nr 97
Att arbeta helt i onödan

Det vi slänger i onödan är bortkastade utsläpp av koldioxid till atmosfären, men det betyder också att vi ska finansiera det vi slänger, återtjäna de kronor vi kastat i soporna.

I maj 2006 medverkade Bengt Ingerstam i ett program i TV 4 om just slöseriet både i butik och hemma på grund av det olyckliga ”bäst-före-datumet”. Bl a visades då upp en bit Västerbottensost, lagrad 24 månader. Just den var dessutom märkt ”sista förbruknings-dag”, några dagar framåt. Låter som ett skämt, men det var sant. Fast helt snurrigt. Först lagring 24 månader sedan nästan färdig för att kasta. Vad håller vi på med?

Den här notisen publicerar vi i både KONSUMENT-NYCKELN och i Snabba KonsumentNyheter SKN, dels därför den är viktig som opinionsbildande artikel, men också av tekniska skäl, då länkarna publiceras öppet i SKN. Alltså läsarna av Nyckeln hänvisar vi till artikeln om slöseriet som ligger öppet på hemsidan för att läsa .

I det materialet vi publicerade 2006 hade vi räknat fram att varje yrkesverksam person behöver arbeta 2 månader per år för att finansiera svinnet, helt i onödan, Tar man med de 3 månaderna man behöver arbeta för att finansiera reklamen så är vi snart uppe i ett halvt år. Alltså jobbar vi halvtid nästan helt i onödan och för icke produktivt syfte. Det är skrämmande, men också en tanke att utveckla i annat sammanhang. Ska vi inte prioritera nyttigt arbete i stället för att ”trampa vatten” för att låtsas hålla uppe sysselsättningen? Det är också en klimatfråga, men också en fråga om anständigt utnyttjande av arbetskraften.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss