Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2010-06-17  
Klimatcertifierad mat

Nu kommer den på bred front och tack och lov blir det inte ”ett märke till”.
Det var ett tag risk för en flora av märken, många kände sig manade att ta på sig uppgiften. Att cirka en tredjedel av klimatpåverkan ligger på livsmedelsförsörjningen betyder att det är oerhört viktigt att vi får instrument för att kunna medverka och att påverka, mot vad vi propagerar för, ”KONSUmindre” i stället för konsuMERA.

Mängden mat som vi slänger spelar in, mängden mat vi ”slänger i oss” påverkar och överkonsumtionen som ger oss hälsoproblem är ju bortkastad mat. En massa ”påhitt” och felkonsumtion är också en väsentlig del. Se t ex all bekvämmat, snabbmat som betyder 15-20 gånger flera kronor för kalorierna, är ett stort område och ju mer vi behöver jobba för att finansiera vansinnet och de stora mattemplen, påverka också men löser vi inte genom en klimatmärkning. Däremot om vi väljer mat producerad med klimatomsorg bidrar vi till att dra ner på den onödiga och klimatvidriga konsumtionen!

Alltså klimatcertifiering kombinerad med ett bättre och mer hushållande sätt att konsumera kan bli en riktig win-win lösning.

Här är mer om det som nyligen publicerats:

Vi utvecklar klimatregler för mat >>

Pressmeddelanden från KRAV
3 av 4 vill välja mat med lägre klimatpåverkan >>
Klimatsmarta KRAV-tomater >>

Pressmeddelande från Svenskt Sigill
Den klimatcertifierade maten - Nu finns den >>
Klart för Klimatcertifierad mat! >>

Jordbruksverket: 2010-06-15 Klimatcertifiering av mat hjälper både konsumenter och producenter >>

Vill du se vad bl a media har skrivit, sök då t ex på Google på ”Klimatmärkning”, så hittar du mera, ja så mycket mera att vi avstår från att citera.

Vår uppgift som konsumentorganisation blir nu att verka för en bättre och uthålligare konsumtion, alltså ”KONSUmindre” och mera se till uthålligheten ur flera vinklar, även hälsoperspektivet. Vi kommer att fortsätta uppmärksamma vad vi som konsumenter bör och kan undvika och inte gå i handelns fällor att alltid ”KÖPA MERA” och ”SE PRISET”.

Detta kräver stort behov av material, tips och studiecirklar, samt lokal samverkan. Följ det löpande i ”konsumenternas NYCKEL” – KONSUMENT-NYCKELN och sprid information om oss och verksamheten.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss