Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Fight mot light

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991008 
Rekordskadestånd för dietpiller

Nittiotalets bantningstrend har lett till bakslag för företag som försökt tjäna stora pengar på nya viktminskningsmedel. Ca 6 miljoner amerikanska överviktiga patienter använde American Home Products piller och många fick 
allvarliga biverkningar. Nu måste AHP betala ett rekordstort skadestånd på 
nästan 20 miljarder kronor till de drabbade.

Enligt Wall Street Journal kommer skadeståndet att betalas ut under 15 år från en fond.

De oväntade biverkningarna från AHPs dietpiller Redux ledde till att mirakelkuren drogs tillbaka 1997. Redux reglerade serotoninhalten i hjärnan, 
som styr hungerkänslorna. Men serotonin är samtidigt ett viktigt signalhormon och många patienter drabbades av depressioner när de tog Redux.

Nu ifrågasätts FDA av allt fler i USA. FDA är den myndighet som tillät försäljningen efter att företagets egna tester inte visat några speciella biverkningar. Under hela nittiotalet har det funnits en stark politisk 
majoritet för att minska anslagen till FDA samt att påskynda 
granskningsprocessen för nya läkemedel. FDA har på senare tid fått stor kritik för att flera anställda vid höga positioner haft nära band med industrin. Flera chefer har fått fina jobb vid de företag som FDA ska granska.