Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Fight mot light

Vill vi verkligen ersätta
naturliga råvaror med kemikalier?

För ett antal år sedan gav man havande mödrar ett lugnande medel kallat Neurosedyn. Från ansvarigt håll försäkrade man att medlet inte skulle ge några biverkningar…

Förr i tiden bantade kvinnor med hjälp av ett medel kallat Amfetamin, läkarna trodde uppenbarligen inte att det kunde vara skadligt…

DDT var en gång det erkänt bästa medlet mot skadeinsekter, experter garanterade dess ofarlighet…

Hormoslyr var ett fantastiskt medel mot lövsly, kemister ansåg att det inte var skadligt…

Nu vill multinationella företag att vi ska äta genmanipulerad mat och godsaker med artificiella sötningsmedel. De försöker övertyga oss att de är ofarliga…

När ska vi lära oss att inte lita blint på allt som sägs av "experterna" i vita rockar…
När ska vi lära oss att lita på vår intuition och ta ansvar för våra liv…

ASPARTAM har alla tänkbara förutsättningar att skapa en ny farsot…

Aspartam är ett konstgjort sötningsmedel som används i en mängd light- och dietdrycker, sockerfritt godis m.m.

Aspartam är uppbyggt av två aminosyror och metanol.(metanol kan orsaka blindhet)

Metanol (träsprit) t.ex. bryts ner till:
  • formaldehyd (balsameringsvätska), som förutom att det lagras i fettceller, också ger fosterskador och allvarliga skador på ögats näthinna…
  • metansyra (myrsyra, som bl.a. används till garvning av läder…), som är ett kumulativt gift som hämmar kroppens syre-upptagning…
Vill vi verkligen ersätta naturliga råvaror med kemikalier?

( Tillbaka | Hem )