Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Fight mot light

Sötningsmedel - hela listan

Här är hela listan över sötningsmedel, deras E-nr och befarade risker. Listan på risker kan göras ännu utförligare och mer information kan hämtas på fler hemsidor, se längst ner.

Inom [] anges ADI-värdet för vissa av ämnena. Det är det "tillåtna" intaget per kg kroppsvikt och dag enligt Livsmedelsverket.

E 420 Sorbitol - Cancer, allergiska reaktioner, ögonskador

E 421 Mannitol - Cancer, njurskador, tarmstörningar

E 950 Acesulfam-K (-kalium) - Cancer [9mg/kg och dag]

E 951 Aspartam - Cancer, fosterskador, huvudvärk, slaganfall [40mg/kg och dag]

E 952 Cyklaminsyra - Cancer, fosterskador

E 954 Sackarin - Cancer, fosterskador, genetiska skador [5mg/kg och dag]

E 967 Xylitol - Cancer

Källor: "A Consumer´s Dictionary of Food Additives" av Ruth Winter; "The Mirage of Safety" av Beatrice Trum Hunter; "Additives - Your Complete Survival Guide" av Felicity Lawrence; "Eater´s Digest" av Michael F Jacobsen; "Aspartame (Nutrasweet): Is It Safe?" av H J Roberts; "Excitotoxins, The Taste That Kills" av R L Blaylock.


Mer information kan man få på Mission Possible hemsida med adress: http://hem.passagen.se/mission.possible.sweden eller följ och delta i debatten på hemsida "LivsmedelsSverige": http://www.livsmedelssverige.org/forum/index.cfm eller läs vad Center for Science in the Public Interest, CSPI, skriver om olika sötningsmedel: http://www.cspinet.org/reports/chemcuisine.htm

eller läs:

Miljö o Framtid nr 3 1997
Vår Föda nr 3/97 (lugnande artikel om Aspartams ofarlighet !!!)


( Tillbaka | Hem )