Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-12-23


Mjölkprodukters nyttighet ska nu utredas

Allt fler signaler kommer om mjölkfetternas goda sidor efter alla år med propaganda från margarinindustrin och deras skrämsel med kolesterolvärden, påhejade av myndigheter och vissa forskningsfonder. Vi har tidigare rapporterat i flera omgångar här i vårt nyhetsbrev nr 6 och nr 3
om förändringar som börjar komma fram. Vi har också på vår hemsida löpande rapporterat om nya revolutionerande rön:
Kan felaktiga kostråd ligga bakom den snabba ökningen av diabetes? (pdf-fil)
Mättat fett är lika bra som annat fett
Matfett och diabetes

Nu ska det vetenskapligt utredas ytterligare och Uppsala Nya Tidning berättar här om att man funnit att en grupp äldre män, som åt mera mjölkprodukter, mådde bättre, hade lägre vikt och lägre blodtryck och bättre kolesterolvärden. Nu ska man forska vidare vid Uppsala Universitet. Läs artikeln här.
upp