Sveriges Konsumenter i Samverkan

Kan vi lita på ny teknik?

Ibland påstås det att vi konsumenter är negativa till all ny teknik. Man säger att vi är oinformerade och att motståndet minskar om vi bara får tillräckligt med information. Konsumenternas skeptisism ska man inte förlöjliga utan ta på allvar. Vi kan vara glada att utvecklingen ibland har bromsats och att all ny teknik inte okritiskt tagits i bruk utan att alla fakta har hunnit komma fram.
foto: Sten Gunnerström

Generellt kan man påstå att motivet för att använda ny teknik helt är baserat på att industri och forskare så snabbt som möjligt ska kunna göra pengar på de nya "uppfinningarna". Det är mycket sällan som man verkligen med konsumenternas bästa för ögonen har utvecklat nya tekniker. Det är mer frågan om "vad kan vi göra" än "vad finns det behov av".

Vi brottas just nu med frågor om användningen av genteknik och joniserande bestrålning på matområdet. Någon större konsument nytta kan vi inte inse att det för med sig men desto större förtjänst möjligheter för transnationella storföretag som har råd med investeringarna och som även kan få sina metoder eller sitt utsäde patenterade och därmed tillskansa sig ett monopol liknande konkurrensförhållande. I vart fall får småföretagen ingen chans.

Med bakgrund av dessa tankar kan det vara "uppfriskande" att läsa om det radioaktiva vattnet som lanserades i början av 1900- talet och som påstods ha hälsosamma effekter, alltså ett så kallat "functional food". Artikeln finns att läsa i Strålskydds Nytt nr 4/99 och är direktlänkad härifrån med benäget tillstånd av SSI.

Det är inte många av oss som var med på den tiden och har minnen av denna produkt. Men det skadar inte att vetskapen om den hålls vid liv som ett exempel på hur det kan gå när man alltför snabbt lanserar sina produkter på marknaden utan tillfredställande riskbedömning.

Vi har anledning att inte alltid lita på de så ofta upprepade löftena om ofarlighet och riskfrihet.

foto: Sten Gunnerström

Kampanjindex      Hem