Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Livskvalitet
2006-02-10


Tyck till om EU:s strategier för goda matvanor


Alla inbjuds nu att ge synpunkter på EU:s grönbok ”Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar”.

Livsmedelsverket har lagt ut information på sin hemsida, där även dokumentet kan läsas. Där står också hur man gör för att svara. Tipsa oss också om dina synpunkter.

Speciellt intressant är att Kommissionen vill ha synpunkter på hur man kan förmedla kostråd till konsumenterna. Vi skulle vilja lägga ordet ”kostråd” till listan på förbjudna ord. Det lockar inte konsumenterna att läsa. Det är dags för ett annat vokabulär!
upp