Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-03-19 Publicerad i KR nr 14 samt SKN nr 81
Sanitetsfrågor är inte en skitsak
Sötvattenresurserna är en global bristvara. Idag används vatten till att spola ner avfall, fekalier, urin och ibland mindre lämpliga objekt. Hela vårt sanitetssystem i den utvecklade världen bygger på att vi använder rent dricksvatten för att lösa sanitetsfrågorna. Dessutom används rent dricksvatten till att släcka bränder, tvätta bilar, laga mat, producera mat och även för att skapa törst genom att transportera 800 miljoner liter vatten uppblandat med socker, sötningsmedel, fosfor, färgämnen och smakämnen till främst våra unga för att att inbilla dem att det släcker törst som egentligen ger motsatt effekt. Kända märken som Coca Cola, Pepsi Cola, Fanta är exempel på detta missbruk av rent vatten. Se vår kampanj Dumpa läsken .

Världens sötvattenresurser är inte oändliga men däremot konstanta. Ju mer vi förorenar vårt sötvatten ju mindre rent och användbart sötvatten har vi kvar. Alltså blir den brukbara resursen mindre.

I världen har 4,6 miljarder inte tillfredsställande sanitetssystem. 4 500 barn dör varje dag p g a diarréer orsakade av brister i systemen för sanitet och hygien. Världens nya sanitetskris är inte ny men en katastrof. Utvecklingen går framåt men för sakta. Världens politiker har enats om milenniemålen varav flera påverkas av vatten- och sanitetsfrågan, tex barnadödlighet och att säkra en miljövänlig hållbar utveckling.

Men det handlar om handlingskraft och politisk vilja om målen ska kunna uppfyllas. Flertalet länder ligger kraftigt efter i utvecklingstakten. Med tanke på de enorma framsteg som har gjorts, borde det inte vara svårt att lösa de kvarstående problemen. Världen är bättre än någonsin, påstår man, men då borde det gå att göra det snabbare. Vattenförsörjningen är enligt juridiken inte en mänsklig rättighet. Men enligt de internationella konsumenträttigheterna har vi som konsumenter rätten till både rent dricksvatten och tillräcklig mängd vatten.

Vattenfrågan är alltså en konsumentfråga i allra högsta grad. Vattentillgången är en förutsättning för en hälsosam konsumtion, överlevnad och hanteringen av hela försörjningen av livsmedel samt hanteringen i hela kedjan inklusive resterna från människor och ifrån våra kök. Vattenfrågan är därigenom också en central fråga och det har ofta spekulerats i vattenförsörjningen som en orsak till krig. Frågan är om det är vattenfrågan eller oljetillgången som är mest kritisk, eller koldioxidutsläppen och hotet mot klimatet. Alla frågorna måste lösas utan inbördes prioritering.

Dessa frågor diskuterades på ett seminarium idag 19 mars 2008 på FN:s Världsvattendag. Som enda representant från någon konsumentorganisation deltog Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan. Trots mindre resurser än andra organisationer har vi prioriterat denna fråga.

Temat var "Snabba på! 2,6 miljarder vill gå på toaletten" Arrangörer var ett antal organisationer, både internationella och Svenska, engagerade i vattenfrågan. Läs inbjudan och se lista över arrangörerna här.

Stockholm Water Prize
På seminariet offentliggjordes också vinnaren av "Stockholm Water Prize 2008". Per-Arne Malmqvist, scientific director på Stockholm Water Foundation, (bilden t.h) presenterade vinnaren Professor John Anthony Allan (bilden nedan) från King’s College i London och School of Oriental and African Studies. Läs mer här >>

Kortfattad motivering: "För sitt unika banbrytande och långsiktiga arbete med utbildning och ökad medvetenhet om sambanden mellan vattenanvändning livsmedelsproduktion, ekonomi och politiska processer.
Genom att lansera nya viktiga begrepp som 'virtuellt vatten' har han initierat såväl innovativ forskning som framtagandet av handlingsplaner."

Redan i vår bok "Dessa Fantastiska Bönor" från 1998 berörde vi faktiskt begreppet virtuellt vatten och gjorde jämförelsen med att produktion av bönor kräver 300 liter vatten per kg medan åtgången för ett kilo nötkött är 20 - 50 000 liter. Viktigt att visa på enkla positiva lösningar, i detta fall hur lätt vi kan förändra konsumtionen, här är det frågan om jämförbart protein.

Läs mera på www.waterfootprint.org.

Genomsnittligt i världen används ca 70 % av sötvattnet i jordbruket. Med den våldsamma explosionen av köttkonsumtionen förstår alla hur ohållbar utvecklingen är, bland annat just med tanke på vattenkonsumtionen.

Priset kommer att delas ut under World Water Week i Stockholm 17-23 augusti 2008

Länk till Stockholm International Water Institute - SIWI

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss