Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-03-23


Debattartikel i Blekinge Läns Tidning - Debatt (2004-03-22)

Vatten är på väg att bli en handelsvara

I dag (22 mars)infaller internationella världsvattendagen.
Samtidigt pågår förhandlingar om WTO:s tjänstehandelsavtal GATS där EU begär att 72 länder ska garantera marknadstillträde för de europeiska vattenföretagen.

Sveriges regering stöder reservationslöst dessa krav. Detta är ett sätt att pressa andra länder - varav de flesta är u-länder - i riktning mot en privatisering av deras vattensektorer.

Inte råd med rent vatten
Detta trots att försöken att privatisera vattensektorn i u-länderna i de flesta fall lett till stora prisökningar och att många inte har råd med rent dricksvatten.
Vattnet tillhör oss alla. Liksom luften är det själva grunden för vår existens.
I vår del av världen är tillgången till rent vatten en självklar rättighet. Vår vattenförsörjning ombesörjs för det mesta av kommunen enligt lagar och föreskrifter som formulerats utifrån våra medborgerliga behov.
Frågor om vatten och avlopp är en viktig allmän angelägenhet. Det handlar inte minst om hälsa och miljö. Vi har hygglig insyn i våra kommunala vattenföretag och prissättningen utgår från självkostnadsprincipen.

Bli handelsvara

Men världens vatten är på väg att bli en handelsvara. Problemen i många utvecklingsländer är skriande. Bristen på rent vatten är i sig orsak till ohälsa och fattigdom, medan tillgång till vatten bidrar till en positiv utveckling.
Projekt som är lokalt anpassade och ger människor inflytande och ansvar för sin egen vattenförsörjning är nödvändiga om vattenproblematiken i Syd ska kunna lösas långsiktigt.
Valet för Syd och för Nord står mellan privat eller offentligt monopol. Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet enligt FN.
Detta har Sveriges regering skyldighet att respektera såväl i Sverige som i förhandlingar som rör andra länder.

Vi kräver att:
¤ Sverige inte ska pressa andra länder till privatiseringar inom vattensektorn.
¤ EU ska ta tillbaka kraven på liberalisering av vattensektorn som man ställt på 72 länder genom GATS-förhandlingarna.
¤ De sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av GATS-avtalet ska utredas omgående.

Kjell Fransson, ordförande, Afrikagrupperna
Stina Hansson, Attac
Ulla Björklund, Attac
Bengt Ingerstam, ordförande, Sveriges Konsumenter i Samverkan.
Jan-Erik Gustafsson, docent, Kungliga Tekniska Högskolan
Anna-Lisa Eneroth, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Gillian Nilsson, ordförande, Nätverk Södra Afrika
Anika Agebjörn, ordförande, UBV

Läs mer om vattenproblematiken >>
Läs artikeln direkt på Blekinge Läns Tidning >>
upp