Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-03-23


Debattartikel i Svenska Dagbladet - Brännpunkt (2004-03-23)

Rika länder vill privatisera fattigas vatten

Privatisera vattenkraftverken! Så löd internationella valutafondens ultimatum till Nicaragua när nya avtal förhandlades för ett drygt år sedan. Utan avtal med valutafonden skulle Nicaragua inte få vare sig lån från Världsbanken, den regionala utvecklingsbanken eller bilateralt bistånd från länder som Sverige. Kravet ledde till omfattande protester i nationella parlamentet eftersom utförsäljning hotade den demokratiska makten över vattnet i kraftverksdammarna. Nicaragua är bara ett av många exempel där de internationella institutionerna utövat påtryckningar för att fattiga länder ska genomföra privatiseringar inom vattensektorn. Sverige för ett dubbelspel genom att godkänna detta i institutionernas styrelser.

I Sverige är det självklart att ägarskapet av kommunala dricksvattnet och hur det ska distribueras debatteras offentligt. De internationella institutionerna behandlar privatiseringar inom vattensektorn främst som en finansiell fråga, intressant enbart för landets finansdepartement och de globala långivarna. Det är oacceptabelt.

En ny rapport från Public Services International visar hur trycket på utvecklingsländer att privatisera har ökat inom biståndet från valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Lån villkoras med att den privata sektorn ska involveras. De rika länderna, som styr institutionerna, gynnar på så sätt sina egna storföretag inom servicenäringen eftersom det främst är dessa företag som får kontrakten som skapas. Resultatet är att delar av det multilaterala biståndet kan misstänkas för att gynna i-ländernas storföretag snarare än att utgå från fattiga människors behov. Det är allvarligt.

Flera exempel från utvecklingsländer som tidigare genomfört vattenprivatiseringar visar hur riskabla sådana projekt är. Privata vattenföretag har svårt att uppnå avtalade mål om ökad tillgång till vatten för de fattiga. Vi menar att de misslyckade privatiseringarna måste leda till en policyändring hos de internationella institutionerna

Styrningen över vattenresurserna är en central utvecklingsfråga och det är orimligt att Sverige fortsätter stödja en politik som på detta sätt utövar påtryckningar på länder att privatisera. Jordens fattiga behöver ökad tillgång till rent vatten och demokratiskt inflytande över gemensamma resurser.

Inger Björk
generalsekreterare Forum Syd
Bengt Ingerstam
ordförande Sveriges Konsumenter i Samverkan

Läs mer om vattenproblematiken >>
Läs artikeln direkt på SvD >>
upp