Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Datum 2009-01-20 Kampanj: Debatten om matfett


Öppet brev till LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson


Debatten om matfetterna, inklusive mjölkfetterna, är en mycket kontroversiell och intensiv debatt och många har haft funderingar omkring varför det är så tyst ifrån LRF och mjölk- och smörintressenterna, medan margarinintressenterna tar en orimligt stor plats och tycks få stöd av Livsmedelsverkets experter.

Vi har varit mycket involverade i debatten och avslöjat både felaktigheter i Unilevers reklam samt avslöjat margarinernas högre pris per kg fett (vatten borträknat). Se en uträkning här (pdf).

Har inte LRF några intressen av att värna om mjölknäringen? Ni är ju helt frånvarande i den stora debatten om margarin kontra smör och nyttigheterna i de olika fetterna, där margarinsidan ständigt svartmålar de naturliga mättade fetterna och skräms med kolesterolspöket.

Anledningen till detta öppna brev, som vi ställer direkt till dig som ordförande för LRF, är att oroande tendenser börjar komma fram om hur våra barn ska äta i skolorna. Utvecklingen av kostrekommendationer sköter Livsmedelsverket och råden i dag är att servera barnen lättmjölk eller vatten men när det gäller vilket fett man ska bred på mackan (använder avsiktligt inte det missvisande ordet smörgås) ska man inte kunna välja mellan smör (alternativt Bregott) och LÄTTA (magraste margarinet med mest vatten). Där är det bara lättmargarin som gäller. En viktig aspekt på denna fråga är ju inte hur lite energi och hur mycket vatten man kan lyckas ge barnen utan borde vara hur mycket energi de kan få, t o m till lägre pris, se bifogade undersökning.

Nu finns det också en organisation inom LRF som heter Skolmatens Vänner, som ju skickligt opererar som lobbyorganisation och inte alls, som många tror, som de verkliga vännerna av bra skolmat. Det sista som vi noterat är att man i samarbete med Livsmedelsverket nu ska certifiera skolmaten och då naturligtvis följa Livsmedelsverkets rekommendationer om lättmjölk och lättmargariner, max 40 % fett. Detta upprör oss verkligen och vi måste därför ställa dig frågan:

Hur kan en organisation som ligger inom LRF-sfären agera på detta sätt, helt emot mjölk- och smörnäringen? Dessutom emot barnens bästa!

Många föräldrar och barnen själva opponerar sig allt mer. Många har insett att propagandan för fettfattig kost inte har tillräcklig grund och utvecklingen på marknaden visar tydligt att fettskräcken börjar släppa. Men fortfarande är det tyst från LRF!

I direktiven för Livsmedelsverket står det att man ska arbeta för konsumenternas bästa och nu krockar det ordentligt, när man blandar ihop producentintressena så flagrant med sin verksamhet. Man har tydligt från verkets sida betonat att man inte är beroende av producentintressena. Men vad är då detta?

Vi utgår ifrån att du har intresse av att diskutera frågan och har den respekten för konsumenterna, att du tar frågan på allvar och ger oss ett både snabbt och utförligt svar.

Vänliga hälsningar

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam
Ordförande

Bilagor länkar:
Simulering skolbudget avseende energi innehåll (pdf) >>
- kr/100kcal - som visar att lättmargarin blir dyrare än smör!
Debatten om matfetter >>
Lagstiftning hotar mjölk och smör i skolmaten >>
Maten i skolan och på dagis >>
NÄTVERKET mot LÄTTPRODUKTER i SKOLMATSALARNA >>


upp