Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-01-11


Kolesterolskräcken nu legitim även för Hjärt-Lungfonden


Text direkt ur Gunnar Lindgrens nyhetsbrev från 2005-11-01
www.gunnarlindgren.com

Multinationella företaget Unilever har lyckats ta på sig en förklädnad som folkhälsans värnare. Dietisten Eva Skoog ger "goda råd om friskfaktorer och kost".

Knappt hade jag i mitt förra brev kritiserat margarinindustrin för deras förslagenhet och skrupellöshet, när det gäller att prångla ut Becel efter kolesterolprov på uppskrämda människor i samhället, förrän företaget tar på sig en förkladnad som folkhälsans riddare och försvarare samt fortsätter med sina kolesterolprov. Vi vet idag att vi hos deras produkter hittar härdat fett, att Livsmedelsverket hittat bensin i Becel/Nytta, att Unilever själv erkänt att man påvisat PAH i Becel. (Bland de olika PAH finns några av de mest cancerframkallande substanser man känner. En expertgrupp inom EU anser att denna typ av miljögifter inte alls skall ens kunna påvisas i förstklassiga livsmedel).

Det är en gåta varför Hjärt-Lungfonden går margarinindustrins ärende och hjälper till med "marknadsföringen":

"Hjärt-Lungfonden - Välkommen till föreläsning om mat, hälsa och kolesterol
Varje dag drabbas 91 svenska män och kvinnor av hjärtinfarkt. Hjärtsjukdom är utan jämförelse Sveriges vanligaste sjukdom och orsak till död. Högt kolesterolvärde utgör tillsammans med högt blodtryck och rökning de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom.

Livsstilen kan vara avgörande för om du kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller inte. Bra livsföring, som hälsosamma matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och rökstopp kan halvera antalet drabbade i hjärt-kärlsjukdom och hjälper den som redan drabbats att må bättre och undvika återfall.

Platser:
Stockholm - tisdagen den 25 oktober
Linköping - torsdagen den 27 oktober
Umeå - torsdagen den 3 november
Göteborg - onsdagen den 16 november
Malmö - torsdagen den 17 november

Föreläsningen är kostnadsfri. Klicka här för närmare information om plats och tid.

I samband med föreläsningen medverkar bland andra Anna Nylén, dietist och medförfattare till boken Alla Hjärtans Recept, och Eva Skoog, dietist från Unilever Bestfoods, med goda råd om friskfaktorer och kost.

Före och efter föreläsningen erbjuds du möjlighet att testa ditt kolesterolvärde. Testet kostar 100 kronor och intäkterna går till Hjärt-Lungfondens forskning."

Unilever Bestfoods har haft stor lycka med att anställa en dietist som Eva Skoog. Med dietistens legitimitet har marknadsföringen skett klädd i vita rockar, och inom kostrådgivningen har margarin med sina riskabla fetter hittills påståtts vara "nyttigt" - oavsett hur mycket bensin och PAH som finns i de kemiskt framställda produkterna.

Hur länge skall detta missförhållande fortsätta?

Eva Skoog om margarin: Företagets dietist Eva Skoog har beskrivit margarinframställningen på följande sätt (från radioprogrammet "Klarspråk" mars 1995): "Margarin innehåller ett fåtal väl kända ingredienser. Först är det svensk pressad rapsolja, sen en del palmolja och kokosfett. Vidare ingår det mjölk, antingen som syrad skummjölk, ungefär som lättfil, eller vassle. Lecitin som man kan köpa på hälsokostaffärer, används för att mjölken och fettet lättare skall blanda sig. Vanligt koksalt ger dels smak, dels är salt ett av våra äldsta och mest kända konserveringsmedel. Tillsammans med mjölk och salt ger aromämnen smak och de bildas bland annat genom jäsning av växter."

Beträffande förekomsten av rester av extraktionsbensin i margarin säger Eva Skoog: "någon bensin har över huvudtaget inte varit i närheten av margarin."

1.)
Eva Lagerman är informationschef vid Van den Bergh Foods ( = Unilever Bestfoods idag, GL). Hon säger den 29/3 96 i ett brev till tidningen Örnsköldsviks Allehanda samt organisationen Hälsofrämjandet beträffande rester av bensin i margariner: "Några rester av dessa lösningsmedel får inte, och förekommer inte i livsmedel. Van den Bergh Foods använder för övrigt enbart pressade oljor."

2.)
Den 15/10 95 sändes ett program i TV - "Aspengren mitt i maten" - som bl a behandlade rester av extraktionsbensin i matoljor och margariner. Programmet anmäldes av Van den Bergh Foods till Granskningsnämnden för Radio och TV. I anmälan den 27/10 1995 påstår man: "All olja i samtliga av Van den Bergh Foods konsumentmargariner, inkluderande Flora, är pressad och inte extraherad av någon 'extraktionsbensin'".

I sin anmälan säger företaget att TV i programmet "visade upp ett paket Flora och påstod att produkten framställts bl a med hjälp av extraktionsbensin (sid 4y, bifogade utskrift)." Så står det också i företagets utskrift, vilket visade sig vara oriktigt. I själva verket visades en flaska i TV innehållande sojaolja. Van den Bergh Foods fick senare medge att utskriften inte överensstämde med verkligheten. Denna ändrade utskrift fanns märkligt nog också med i en inlaga från Livsmedelsverket.

Granskningensnämnden fällde programmet. I skälet till fällningen (13/5 96) anförs frågan om bensinrester i margarin. Där står bl a att "Av handlingarna i ärendet framgår dock att så inte är fallet, utan att dessa produkter enbart innehåller pressade oljor." Dvs granskningsnämnden valde att tro på företagets försäkran att deras produkter inte innehåller bensinrester. I sin inlaga hade dock TV påpekat att Van den Bergh Foods vid sändningstillfället var delägare i den industri i Sverige som extraherar matoljor med hjälp av bensin.

Extraktionsbensin i "Milda" och "Nytta - Becel"
Livsmedelsverket har senare vid den enda bensinanalys man tycks ha gjort på margariner påvisat förhållandevis höga halter av bensin/hexan i två produkter från Van den Bergh Foods AB/Unilever Bestfoods, i "Milda" och "Nytta/Becel". Det framgick i tv-programmet "Norra Magasinet" som sändes den 13 mars 2000.

- Vi vet inte exakt var hexanet kommer ifrån, säger Hampe Mobärg från Van den Bergh Foods. - Men små mängder måste vi acceptera.

- Hexan är ett mycket giftigt kolväte som inte borde användas inom Livsmedelsindustrin, säger Göran Pettersson, docent på Chalmers Tekniska Högskola.

Gunnars kommentar: Jag anser att ovanstående historia säger mycket om hur en förslagen och skickligt iscensatt marknadsföring kan nå långt in i primärvåden, hos dietister och storkök och inte minst hos intet ont anande vanliga svenskar, som inte kan tänka sig att myndigheterna tillåter att kommersiella affärsintressen exploaterar deras oro.
upp