Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-08-11 Läs mer om märkning av fett >>


Vill du veta vilket fett som döljer sig bakom
beteckningen vegetabiliska fetter?


I Radions Ekonyheter den 8 augusti 2006 togs frågan upp om de vegetabiliska fetterna.
Se notis på hemsidan >>

Det är ju ett samlingsnamn för fetter utvunna ur vegetabilier, fröer eller frukter. Innehållet varierar kraftigt vad fetternas egenskaper beträffar, t ex fleromättade, enkelomättade och mättade fettsyror. Men också innehåll av t ex Omega 3, som just nu marknadsföres urskiljningslöst. Läs mer >>

En period skulle allt vara fleromättat, tills man upptäckte att det fanns nackdelar, då gled intresset över till enkelomättade medan fortfarande de mättade fetterna var tabu. Senare rön omvärderar nu dessa. Bl a i artikel i Science.

ENKÄT

Vi har länge krävt att ursprunget (sorten) av de vegetabiliska fetterna anges

Nu gör vi en enkät bland våra läsare och hoppas denna ska ge större tyngd bakom konsumenternas rättmätiga krav på att få korrekt information. Tacksam om du svarar före den 15 augusti.

Till enkäten >>

Det finns vegetabila fetter från raps, oliv, majs, solros, linfrö, druvkärnor, soja, palmolja och kokos m fl. Det är detta vi anser att man ska uppge, inte bara "vegetabilt" då det skiljer oerhört mellan oljorna i egenskaper och fettsyrasammansättning m m.

Då palmoljefett blir allt vanligare, borde denna upplysning komma fram och anges i innehållsförteckningarna. Det är därför viktigt att vi i arbetet gentemot företag och myndigheter har en klar konsumentopinion att redovisa, eller är det ointressant och då ska vi inte lägga ner tid och arbete på det.

Ge oss dina synpunkter genom att kryssa för de få frågorna som finns i enkäten, helst inom denna vecka.
upp