Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-05-02  


Varför ett Folkuppror Rädda vår Mat?

Så här kommer Folkupproret att organiseras >>
Läs våra första krav här >>

Matkrisen och matpriserna seglar nu upp till dagens största problem och det är vi konsumenter som nu kommer rejält i kläm.


Flera orsaker har bidragit till att det nu är en global kris. Dels översvämningar, torka och missväxt, ökande välstånd i ”gamla” stora länder som Kina och Indien som ökar trycket på livsmedelsproduktionen, men det mest iögonfallande har varit den accelererande användningen av livsmedel som råvara till nya bränslen. Klimatkrisen och bristen på fossil olja har startat denna process. Kanske var det droppen som fick bägaren att rinna över.

Det är inte länge sedan vakenheten om klimatet kom upp på dagordningen. Tidigare var det miljöfrågorna som var angelägna. Många trodde nog att klimathotet var vår tids ödesfråga och den har behandlats så också. Men det utlöste med ganska kort varsel en global livsmedelskris. Nu är den akuta frågan matkrisen i världen.

Befolkningen i de redan fattiga länderna drabbas av direkt brist på mat, medan vi i den rika världen har det senaste året drabbats av skenande matpriser. Men matpriserna skenar inte enbart p g a att vete har blivit dyrare, eller majs och soja, som ofta ingår i kraftfoder för köttproduktion. För två år sedan kostade svensk oxfilé 246:- och idag i samma butik 399:-. Förklaringen är troligen en annan. Man tar chansen att höja nu när ändå priserna går uppåt. Det verkar inte heller som priskänsligheten är särskilt stor när snabbsaltad gurka kan kosta 179:- kilot!

Produktion och handel ser ljusa tider, man skyller bara på höjda råvarukostnader och sedan är cirkusen i gång.

För oss svenska konsumenter kommer – och har redan skett – prisökningarna att bli mycket kännbara, de har snart ätit upp de skattesänkningar vi fått sista året.

Tyvärr är det andra orsaker också som ligger bakom, det är misslyckanden i globala övergripande frågor, som våra folkvalda inte lyckats hantera. Ta t ex kontrollen över reservlagren av spannmål i världen, för att balansera variationer i skördarna. Jordbrukspolitiken är också en fråga för ländernas ledare, och den har varit bedrövlig. Utfiskningen av våra hav har inte politikerna lyckats hantera, se bara hur cirkusen inom EU fått fortgå och ingen har ännu lyckats sätta stopp för utkasten och svartfisket, inte heller överfisket som hotar de lekande bestånden. Sen kom de opportunistiska satsningarna på etanol, för att lugna befolkningen att lösningar är på gång för drivmedlen till de så heliga bilarna.

Nu är det kris
Problemet är bara att krisen slår olika i olika delar av världen och den fattiga delens problem kommer snart att drabba oss. Det har redan införts exportförbud i vissa länder för att skydda sin egen befolkning. När då brist uppstår ökar råvarupriserna och alla hakar på och passar på att höja priserna.

Visst berör det oss konsumenter, till stor del utan vår förskyllan. Protesterar vi inte nu så skenar priserna och sätter vi inte ljuset på våra regeringar och politiker och även myndigheter så kommer felaktiga beslut att fortsätta att fattas. Det räcker inte att vänta till nästa val, vi kan och måste agera redan nu. Därför startar vi nu ”Folkupproret Rädda vår Mat” och vi väljer en helt ny strategi – vi börjar annonsera och ställer kraven nu.

Konsumenternas valsedlar är hundralappen!
Vi väntar inte till nästa val, med den fromma förhoppningen om att det ska bli bättre utan börjar välja nu, med hjälp av våra hundralappar.

En hundralapp är inte en lottsedel, det är en garanterad vinst för konsumenternas sak. Det är vad det kostar för att starta Folkrevolten Rädda var Mat och ju fler som ställer upp i folkrevolten ju mer kommer vi att höras och synas och ju starkare blir konsumentrösten.

Nu är det dags att reagera mot att tvångsmatas med vad andra tycker att vi ska äta, nu måste vi börja tänka på vårt eget bästa, både med tanke på hälsan och plånboken, men även vår globala situation.

Folkupproret Rädda vår Mat
är inte en organisation utan en aktion som alla kan delta i, såväl enskilda som organisationer. Ja vi har t o m fått positiva signaler från t ex lokalproducenter och vissa butiker, som gärna ställer upp för konsumenternas bästa. Innehållet i aktionen formas successivt genom dialog mellan stödjande organisationer, men vi driver formellt det hela genom en fristående, obunden, helt konsumentstyrd organisation – Sveriges Konsumenter i Samverkan som har format projektet ”Framtidens mat – på konsumenternas villkor”. Vi är t o m så fristående att vi inte har något organisationsstöd från staten.

Budskapet ska vara klart och rent och enbart konsumenternas. Med ansvar för en bättre värld och ett uthålligt och hållbart samhälle till fördel för allas hälsa och såväl miljön som klimatet.

Inte all utveckling på livsmedelsområdet har haft KONSUMENTNYTTAN i centrum, ofta är det utdelningen till aktieägarna och bolagens marknadsandelar som kommer först. Med hjälp av reklamen ser man sen till att konsumenterna lydigt handlar och betalar. Men det är ju faktiskt vi konsumenter som betalar. Varför ska vi då inte få bestämma vad vi behöver och vad vi köper?

Det är nödvändigt att vi lägger oss i och agerar, för det politiska etablissemanget klarar inte av situationen nu utan medverkan och inflytande från oss konsumenter. Det är dags att manifestera och högljutt göra klart våra krav och låta vår röst höras.

Det blir ett omfattande program där både tillgången, priserna, nyttigheten och kvaliteten tas in. Det blir ingen namninsamling utan en insamling av konsumenternas röstsedlar – 100 lappar – för att höras.

Det är inte den gamla jakten på lägre priser, som vi ofta beskylls för, men vad göra när man inte kan jämföra kvaliteten. Eller vad sägs om oxfilé i går på City Gross för 299:- medan Willys sålde för 399:-. Prisskillnad 100:- per kg. Kan någon bedöma kvaliteten i de plastade trågen? Men varför ska vi betala onödigt mycket i en butik när en annan har ett betydligt lägre pris. I aktionen kommer vi att hjälpas åt att jämföra priser för att inte bli lurade. Vi ska också hjälpas åt att prova och jämföra produkter och varna för avarterna, de dåliga varorna.

Bakom hela aktionen ligger vårt projekt
Läs våra första krav här >>

Projektet kommer att successivt kompletteras med nytt material och revidering av befintligt. Men redan nu finns här en gedigen samling dokument i frågor vi redan jobbat med länge. Det gäller framtiden och det gäller vår mat. Vi sätter konsumenterna i fokus och det måste vara svårt för såväl producenter som handel att säga emot vems villkor som ska gälla.

Utvecklingen av projektet kommer att ske genom medverkan av flera organisationer, där allas hjärtefrågor kan vägas in utan att bli präglad av särintressen. Alltså är det samverkan som gäller. Ett vetenskapligt råd kommer att finnas bakom, men är inte forskarna och vetenskapen överens kommer vi konsumenter att bestämma, det är ju ändå vi som ska ta konsekvenserna.

Folkrevolten Rädda vår Mat har många dimensioner
Tillgängligheten är en dimension. I vår utvecklade värld ska vi inte behöva svälta på grund av brist på mat. Vi kan börja med att sluta slänga så mycket. I den fattiga världen blir det andra metoder som kan ge resultat, vi kan i vår del av världen ta aktiv del i hjälpen till den delen av jordens befolkning genom information och bistånd samt påtryckning på våra makthavare.

Anpassningen av ”förädlingsgraden” kan vi konsumenter lätt inverka på. Vi kan lära oss välja, från nivån 10:- per kilo till 400:- per kilo och få minst lika bra näring och energi för pengarna.

Oxfilen jag nämnde om för 399:- är ett exempel. Om man nu vill ha kött så kan man göra en god gryta med goda bönor och halvera mängden kött. Man behöver inte alltid filén, men det frestas alltid inför helgerna just med filé. För fattiga barnfamiljer erbjuds i stället falukorv. Men den görs inte av filé. Konsumtionsökningen av kött i världen är ett av de stora problemen, inte pådriven av konsumenterna utan av starka internationella krafter. Mest gäller det nötkött men även gris och fågel är idag multinationella stora satsningar på att förädla spannmål, majs och soja till produkter man kan få mer betalt för. Betande djur och vilt är en sak men industriuppfödningen av djur är en relativt ny företeelse i historien. När det gäller lamm och får samt fisk är situationen något annorlunda, men man ser även där vissa områden där industrialiseringen kommit långt, se bara laxodlingarna.

All manipulation med tillsatser gör vi helt enkelt tummen ner för. Vi kräver helt enkelt att vissa tillsatser tas bort från våra livsmedel och smaksatt vatten på flaska. Vi ställer kravet KONSUMENTNYTTA före smak och färg. Oavsett om en massa tillsatser godkänts av Livsmedelsverket eller EFSA (EU) som mest betyder att riskerna inte är så stora, kräver vi ”bort med dem i maten”, de är inte där för vårt bästa utan för att lura oss. Vissa livsmedelsprocesser kräver vi ska tas bort för livsmedel, t ex de härdade och delvis härdade fetterna (med transfetter) samt omestringen, lika som användningen av importerade råvaror som hotar tredje världen eller regnskogarna (palmoljefett).

KONSUMENTNYTTA måste sättas ifokus. Så länge ingen KONSUMENTNYTTA har påvisats med genmodifiering av livsmedel eller kloning av djuren eller bestrålningen av maten säger vi nej till det.

Stoppa åtminstone all reklam i våra brevlådor. Det är inte förenligt med omtanke om klimatet och vi ställer inte upp och betalar dessa enorma kostnader för att bli styrda och ofta lurade. Vi sätter upp skyltar, så gör vi en insats och slipper en massa besvär med att läsa, jämföra och ändå inte vinna på det.

Vi kräver ett stopp för spridning av förorenat avloppsslam på såväl odlingsmark som mark som kan behövas till framtid livsmedelsproduktion i krislägen. Livsmedelsproducenter och konsumenter är ganska överens om det i dag men här krävs också insatser från samhällsplanerarna och regeringen. Ett gemensamt grepp alltså.

Vi kräver gemensamt av våra politiker att snabbt lösa vansinnen som utkast av bifångster från fiskebåtar likaså för tjuvfisket. Det är inte vår uppgift utan myndigheters och politikers.

Allt detta har vi i olika kampanjer länge drivit opinion emot med viss framgång, men nu tar vi helhetsgreppet och börjar tala klarspråk med näringslivet och politikerna.

Vi börjar med annonser i media. Vi skapar ett motmedel mot all reklam, vi gör reklam för vad vi konsumenter vill ha och inte vill ha. Det når båda alla konsumenter och hela näringslivet, ett nytt grepp men som kostar pengar och detta är vad aktionen bygger på. Det krävs alltså en insats och ett engagemang, då förstår också mottagarna av budskapet att det är allvar. Bara namnunderskrifter räcker inte längre.

Indignationen och upprördheten är stor, det kokar bland konsumenterna och nu organiserar vi en starkare och klarare röst. Vi har tröttnat på att inte höras och få gehör för våra krav.

Så här kommer Folkupproret att organiseras >>
Läs våra första krav här >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss