Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-05-02 Publicerad i KR nr 18 samt i SKN nr 85
Ladda ner vårt flygblad "Rädda vår Mat" (pdf)

Matkrisen i världen och matpriserna både globalt och hos oss är nu ett problem som sätter klimatfrågorna i andra hand. De är än mer akuta och oron i världen kan vi inte ta med en axelryckning. Men både matkrisen och klimatkrisen kan vi lösa samtidigt, men inte utan att lösa matkrisen snabbt.

Den 2:a maj, ”dagen efter” all debatt om ”jobben” lanserade vi nu detta folkuppror via vår hemsida och till pressen via pressmeddelande samt direktutskick via våra nyhetsbrev.

Visst är ”arbetskraften” en viktig funktion i samhället men nu mobiliserar vi ”konsumentkraften” och den för alla viktiga tillgången till nyttig mat till vettiga priser. Det är problem i dag och problemen accelererar och nu är det oundvikligt med ett Folkuppror för att ”Rädda vår Mat”.


Utan konsumtion blir det ingen produktion, i avsaknad av strejkrätt kan vi som konsumenter påverka och förändra vår konsumtion. Maten behöver vi för vår överlevnad och den driver produktionen och därför måste konsumenterna komma till tals, bättre och med starkare röst. Vi väljer nu ny strategi, ”från ord till handling”. Annonser och flygblad ska ge klarare besked om våra krav på förändringar.

Mer material om Folkupproret Rädda vår Mat >>

Nu går vi från ord till handling!

Konsumenternas valsedlar är hundralappen!
Vi väntar inte till nästa val, med den fromma förhoppningen om att det ska bli bättre utan börjar agera redan nu, med hjälp av våra hundralappar.

Gör så här:
100-lappen till ”Rädda vår Mat” blir din valsedel !
Skicka den, eller gärna mera, till plusgiro 638 20 78-1
(uppge namn, adress, tel och glöm inte e-postadressen).

Viktigt! Märk talongen ”Rädda vår Mat”.


Ditt bidrag kommer att användas till att driva aktionen bland annat genom annonser i viktiga media som till exempel Icakuriren, Land och Allt om Mat, demonstrationer, flygblad (pdf), debatter, föredrag, lokala träffar, resor och möten med näringslivet och politikerna, manifestationer, undersökningar och produktion av faktablad för spridning i stor skala samt för att hålla samman det hela.

Du får en bekräftelse och ett program för aktionen, som du efter att ha läst det, ger det vidare till någon du känner. Du får gärna kopiera och sprida vidare t ex på din arbetsplats eller i trappuppgången eller villaområdet! Detta är en verklig ”Djungeltelegraf”. Har du inte uppgett någon e-postadress får du bekräftelsen skickad per post. Du får sedan löpande information och rapporter om vad som händer.

Första annonsen publiceras i Miljömagasinet den 9 maj 2008.
Vi börjar med en veckotidning som har rätt profil, för att också få samarbete med en veckotidning för alla som inte har Internet. Ett specialpris kommer att erbjudas för att underlätta prenumerationer.

På så vis kan vi nå alla intresserade snabbt och kontinuerligt varje vecka. Vi kommer inte att klara utskick per post mer än för bekräftelsen.

Allt eftersom aktionskassan växer kommer vi att öka annonseringen till ICA Kuriren, Land, Allt om Mat och andra lämpliga tidningar. Alla riksdagsledamöterna kommer att informeras direkt. På sikt tänker vi göra lokala aktioner, med annonser i lokalpress, arrangera möten m m.

Du som har tillgång till Internet, sprid vidare till vänner och bekanta och hör du till dem som bloggar står ju världen öppen för snabba och verkningsfulla möjligheter.

Kan du hjälpa till på annat sätt?

-
Ta initiativ lokalt för kontakt med flera intresserade för aktiviteter i grupp, på jobbet eller i villaområdet eller i din trappuppgång.
-
Intressera något studieförbund för att ordna ett offentligt möte eller en diskussionsgrupp om vad kan vi alla göra och bjud in din lokale handlare till en diskussion. I mån av tid kan vi kanske ordna någon föredragshållare till ett större möte.
-
Du kan kontakta andra lokalorganisationer för ett gemensamt möte och möjligt samarbete.
-
Kan du hjälpa till att skriva, sammanfatta, undersöka? Är du specialinsatt i vissa frågor och kan skriva faktaartiklar?
-
Bor du i Stockholm och kan hjälpa till med praktiska saker, som att plock ihop för utskick, datahjälp, telefonkontakter?
-
Kan du och några till stå utanför en butik och dela ut flygblad och informera?

Har du fler idéer? Du är välkommen att kontakta oss, se hemsidan under ”kontakta ossBakom hela aktionen ligger vårt projekt

Läs våra första krav här >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss