Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-12-20 Publicerad i SKN nr 48


Hur vi vill ha Framtidens Mat

Just nu stormar det runt SUKRALOS, sötningsmedlet som bara har fördelar enligt industrin (läs: www.sucralose.se/facts.html) och vissa myndigheter (läs: www.slv.se).

Två forskare var kritiska emot sötningsmedlet i programmet ”SOCKERKRIGET” i SVT1.

Läs också om sukralos på vår hemsida >>

I dagarna kommer vi att starta en serie om GLUTAMAT. Vi har länge drivit frågan om de härdade fetterna och transfetterna, de är nu på väg ut. Andra frågor som vi opinionsbildat om är gentekniken, bestrålningen av livsmedel, gödsling med avloppsslam på åkermark m m. Gemensamt för allt detta är att det inte tillför några fördelar för oss konsumenter. Vi får däremot ta riskerna och betala både varorna och vården.

Tillbakablick
Låt oss därför göra en tillbakablick. Det klassiska exemplet på hur forskningen och industrin alltför snabbt introducerar nyheter: Det radioaktiva vattnet.

Vi börjar med att kräva ”Historic evidence” i utvärderingen och nöjer oss inte mer med enbart ”scientific evidence”. Se också i projektet ”123abc.nu” där vi säger:

Materialet kommer att vara byggt på consensus och på konsumenternas värderingar och rensas från särintressenas lobby. Tillämpningen av vetenskapliga fakta kommer att bygga på att forskarna är överens, i annat fall tar vi, konsumenterna, besluten utifrån våra värderingar och historiska fakta. Vi får ju ändå ta de ekonomiska och hälsomässiga konsekvenserna”.

Följ opinionsarbetet omkring ”Framtidens Mat” via Snabba KonsumentNyheter och tipsa dina vänner.

Kopiera länken här och skicka vidare: http://www.konsumentsamverkan.se/nyhetsbrev2/nr48.html

Börja med en egen lokal diskussionsgrupp om Framtidens Mat
För att en diskussionsgrupp ska fungera måste det finnas någon i gruppen som har tillgång till dator och Internet och som då kan delge övriga i gruppen den snabba information som vi ger och har gett ut. Prova t ex i trapphuset, i bekantskapskretsen eller bland dagisföräldrarna, ja fantasin har inga gränser.

Läs mer om hur det kan gå till att starta en diskussionsgrupp just där du bor >>
upp