Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-11-29 Publicerad i SKN nr 45


Fortsatt desinformation i debatten om fetterna


I Tidningen Vi hade man en artikel ”Transfett – årets modeord”, med intervju med fetmaexperten från Folkhälsoinstitutet Liselotte Schäfer Elinder. Vi bemötte den synbarliga hopblandningen av industriella transfetter och naturliga. Kanske är hon felciterad? Men det måste ändå redas ut.

Förutom vårt inlägg har tre andra inlägg kommit in och nu har vi ytterligare gjort ett klarläggande och avslutar med
- Vad vi rekommenderar är ”ta helt bort konsumtionen av de farligare industrifetterna, härdade eller delvis härdade med transfetter, så har vi gott om utrymme för de naturliga animaliska fetterna. Då slår vi två flugor i en smäll, bort med de dåliga och då har vi ju också sänkt intaget av mättade fetter”.

Läs artikeln och kommentarerna direkt i Tidningen Vi
OBS detta är den mest kommenterade artikeln, 5 inlägg! Kommentarerna ligger längst ner
Eller om du direkt vill läsa vårt senaste inlägg:


5
2006-11-29 11:32:28
Bengt Ingerstam
Blanda inte ihop olika transfetter
Linda Larsson skriver den 3 oktober att "Bengt skriver att Liselott Schäfer Elinder blandar ihop transfetter med smör". Det är inte vad jag skrev, men på frågan ”Hur undviker man transfett”? svarade Liselotte Schäfer Elinder:
– Främst genom att låta bli industriellt framställda bakverk och snacks. Står det ”härdad eller partiellt härdad vegetabilisk olja” på innehållsförteckningen på sådana produkter kan du utgå från att det rör sig om transfetter. Här sviker producenterna sitt informationsansvar, transfetter borde specifikt anges. Men vi bör också undvika mättat fett, som exempelvis finns i smör.

Alltså bör man enligt henne undvika smör för att undvika transfetter. Det är precis vad jag vände mig emot och det är alltför ofta man i debatten blandar ihop de industriella transfetterna med de naturliga transfetterna i ett försök att diskriminera de animaliska fetterna och därmed "skydda" den industriella härdningsprocessen, som ju hotar hela vårt svenska jordbruk och även vår hälsa. Se mer i bloggen om matfetterna

Samma argument framförs ofta från Livsmedelsverket och därför menar jag att det är sorgligt att flera myndigheter upprepar samma felaktiga påstående. Vilket ansvar har de för skador de kan åsamka svenska medborgare genom felaktiga kostråd?

En alltför övertygande skara forskare och experter är av motsatt uppfattning, men det verkar som om våra svenska myndigheter har svårt att backa efter alla års margarinpropaganda. Är det prestige eller vad beror det på?

Det är dags att granska ansvarsfrågan, det är allvarligt om vi inte ska kunna lita på våra myndigheter, som borde vara betalda av skattepengar och inte ha så tydliga industrivänliga inslag i sina kostrekommendationer. Vad vi rekommenderar är ”ta bort helt konsumtionen av de farligare industrifetterna, härdade eller delvis härdade, så har vi gott om utrymme för de naturliga animaliska fetterna. Då slår vi två flugor i en smäll, bort med de dåliga och då har vi ju också sänkt intaget av mättade fetter. (Källa Tidningen Vi )

upp