Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Härdat fett
2007-03-26 Publicerad i SKN nr 54


EU gjorde en helomvändning och låter Danmark
behålla sitt förbud mot transfetterna

Danmark införde ensidigt för ett antal år sedan ett gränsvärde på 2 % för de industriella transfetterna. EU-kommissionen tolkade det som ett handelshinder och hotade dra Danmark inför EU-domstolen. Helt överraskande har man nu accepterat att Danmark får behålla sitt förbud. (Säkert ett resultat av TACD-resolutionen vi lämnade i Bryssel till EU-kommissionen den 13 mars).

Livsmedelsverket kontrade i samband med Miljöpartiets motion i riksdagen om ett likadant förbud i Sverige och påstod, citat från SLVs hemsida:

”I Sverige finns inga gränsvärden för transfett. På uppmaning från Livsmedelsverket har den svenska livsmedelsindustrin arbetat målmedvetet för att sänka mängden transfett i livsmedel och säger sig ha nått samma låga nivåer som i Danmark i så gott som alla livsmedel.”

Denna manöver var avsedd att förhindra en svensk lagstiftning, men nu kommer andra signaler: SLV:s chefsjurist Göran Anér medger nu att ”det kan leda till en omprövning av den svenska synen på lagstiftning om det skulle visa sig att industrins egen självsanering inte gör att halterna av transfett når ner till önskad nivå”, enligt SvD.

Följ läget på den svenska marknaden direkt på vår hemsida och den så verkningsfulla svarta listan ….
upp