Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-10-03 Publicerad i KR nr 2


Fett farligt fredagsmys


"Chips, popcorn och godis... Plötsligt innehåller barnens favoriter farligt fett. Men hur hälsovådligt är transfettet? ICAkuriren reder ut begreppen."

Den här artikeln har vi i och för sig haft ute på Synts och Hörts, men publicerar den så här i "KONSUMENT-rapporten" för att uppmärksamma på den och hur Livsmedelsverket uttalade sig då. I dag låter det annorlunda, pressade av opinionen. Nu vill Livsmedelsverket t o m påstå att det är deras förtjänst att de härdade och delvis härdade fetterna med transfetter har minskat kraftigt på marknaden. Läs våra "gratulationer" här.

Men vi måste alla kämpa vidare så det inte smyger in igen, om opinionen tystnar.G
öran Petersson , professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik, Chalmers har gett ut ett omfattande dokument om härdning av fetter och transfetternas egenskaper, som vi fått rätt att publicera. Vi kommer även att göra det på hemsidan och i Snabba KonsumentNyheter, då det har så stor betydelse att det sprids till en bred publik. Se separat avsnitt i detta nummer.

upp