Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-22


Göteborgs Kex felaktigt utmålade i media
om innehåll av transfetter i sina produkter


Under en längre tid har Götebors Kex successivt tagit bort såväl delvis härdade (innehåller transfetter) som härdade fetter. Se det aktuella läget på vår lista över företag som har dessa fetter >>

Sedan nära ett år har diskussioner förts mellan Sveriges Konsumenter i Samverkan och Göteborgs Kex, som helt har ställt upp på vår kampanj om att ta bort dessa industrifetter. Det är varken en lätt eller snabb process och gamla förpackninger kan förekomma. Men på Göteborgs Kex har man nu kommit mycket långt och arbetet med att ta bort det härdade fettet från fler produkter fortsätter.

Se listan på produkter där Göteborgs Kex nu är fria från härdade fetter och transfetter >>


Nu har bl a två av de riktigt stora producenterna ställt upp på konsumentvillkoren, Cerealia (numera Lantmännen med sina bagerier AXA, Schulstad och Skogaholm) och på kex och kakområdet Göteborgs Kex. Hoppas snart att vår "svarta lista" ska vara tom! Ju mer vi konsumenter undviker produkter med dessa industriella fetter, ju fortare lär sig de andra företagen.

SKIS har skrivit ett öppet brev till Regeringen om behovet av att värna om folkhälsan och att uppdra åt Livsmedelsverket att sluta värna om producentintressen som hotar såväl det svenska jordbruket som folkhälsan, som just är aktuellt med de industriella fetterna. Läs brevet här >>

Mer kommer i nästa nummer av Snabba KonsumentNyheter.
upp