Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Härdat fett
2007-03-26


Gratulerar Livsmedelsverket! till den fantastiska framgången i kampen mot transfetterna

Vid upprepade tillfällen har vi både hört och läst att ni lyckats i era ansträngningar att få livsmedelsindustrin att på frivillig väg gå ifrån de delvis härdade fetterna och därmed lyckats minska konsumtionen i Sverige av just de industriella transfetterna till under 2 %. Ni har säkert undersökningar som exakt visar detta, trots att ni själva alltid sagt att ni inte kan skilja på de industriella och naturliga transfetterna i era tester. Det framkom ju också tydligt av tabeller ni la ut för inte så länge sedan på er gamla hemsida. Ni måste ha gjort detta skickligt med tyst diplomati, samtidigt som ni alltid utåt förringat betydelsen av dem och menat att de mättade fetterna är ett större problem. Hur kommer ni att agera nu när nyare forskning omvärderar de mättade och animaliska fetterna?

Än finns det många som fortfarande envisas med de härdade fetterna i sina livsmedel, se vår svarta lista här….
Så vi kanske inte ska lägga kampanjen på hyllan? Än!

upp