Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-03-26


Svenska konsumenter granskar fettindustrin

SKIS har länge arbetat för att dessa ohälsosamma fetter ska tas bort från våra livsmedel. Det har sedan en tid skett från de flesta margarinerna men har däremot dykt upp i andra beredda livsmedel. Vi gör nu en inventering och offentliggör på denna hemsida var vi hittar de härdade fetterna och vilka som fortfarande använder dem. Här kan du se hur listan ser ut >>

I över 10 år har Konsument-Forum och Sveriges Konsumenter i Samverkan skapat opinion om de härdade fetterna i margarin och andra livsmedel. Tack vare den starka opinionen togs dessa fetter bort ur margarinerna i början av 90-talet men sedan dök de upp i allt fler andra livsmedel, som bröd och bakverk, choklad, potatismospulver och diverse andra beredda livsmedel. Ofta döljer man det under beteckningar som "delvis härdat vegetabiliskt fett" eller "hydrogenated vegetable fat".

Dessa fetter ifrågasätts mer och mer i allt fler länder och nyligen tog de danska hälsomyndigheterna, som första land i Europa, beslut om att begränsa användningen i livsmedel av de industritillverkade transfetterna. Dessa bildas just vid härdningen av flytande fetter under högt tryck och höga temperaturer i reaktorer med vätgas och med nickelspån som katalysator.

Vi svenska konsumenter går nu ett steg längre och upprättar ett register över produkter, där vi hittar de hälsofarliga härdade fetterna och över företagen som fortfarande använder dem.

I vår aktion ingår följande områden:
1.) Upplysa om de härdade fetternas skador på vår hälsa

2.) Upprätta ett register över produkter som innehåller härdade fetter

3.) Upprätta ett register över företag som inte tar avstånd från härdade fetter

4.) Arbeta för att det svenska Livsmedelsverket följer kollegan i Danmark - det
danska Ernäringsrådet och vågar utmana industrin och prioritera
konsumentnyttan

Hjälp till att upprätta detta register!

Här kan du se hur listan ser ut >>

Rapportera in till oss via e-post till skis-s(at)konsumentsamverkan.se eller per brev till Sveriges Konsumenter i Samverkan, Box 88, 577 22 Hultsfred

De produkter du hittar med "härdat fett" eller "delvis härdat vegetabiliskt fett" eller "hydrogenated fat" i engelska innehållsförteckningar. Ange vilken typ av produkt och produktnamnet samt tillverkarens namn, alternativt om det saknas ange handelns eget namn.

Vi offentliggör dessa uppgifter på vår hemsida allt eftersom. Se under "härdade fetter" under "kampanjer" som du hittar genom att klicka på "Aktuella frågor, kampanjer och projekt" - rutan till höger om löpsedeln.

Här kan du läsa mera av bakgrundsmaterialet:
Margarin och matfetter >>
Härdade fetter måste tas bort från livsmedel - rapport (pdf) >>
Livsmedelsverkets yttrande >>
Danska Ernäringsrådet (pdf) >>
Upprop i England att ta bort onyttigt fett i industrimaten >>
USA sidan Ban Trans Fat med rubriken:
Kampanjen för att stoppa delvis härdade fetter >>
Länk till Harward School of Public Health: Fats and Cholesterol >>
upp