Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-24


Sveriges Konsumenter i Samverkan har i ett öppet brev till Regeringen krävt översyn av direktiven till Livsmedelsverket


Sveriges Konsumenter i Samverkan har i ett öppet brev till Regeringen begärt en omgående översyn av direktiven till Livsmedelsverket eftersom man hotar både hela det svenska jordbruket och konsumenternas hälsa.

Livsmedelsverket har genom sin hantering av frågan om de härdade (delvis härdade och fullhärdade industrifetterna), samt sina kostrekommendationer och envisa påstående att inget skiljer de naturliga transfetter som förekommer i smör och mjölk och de farliga transfetterna, som finns i de delvis härdade fetterna, uppenbart hotat det svenska jordbruket och konsumenternas hälsa

- Vi kan inte se att Livsmedelsverket uppfyller sitt mandat att arbeta för konsumenternas bästa, när man med alla medel uppmanar konsumenterna att både minska sin konsumtion av mättade fetter och samtidigt tillåter industrifetter med skadliga transfetter, t o m i nyckelhålsmärkta produkter, säger Bengt Ingerstam, ordförande i den svenska fristående och från politiska partier och näringslivsintressen oberoende konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Läs det öppna brevet här >>
upp