Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Datum 2006-05-20 Kampanj: Härdat /delvis härdat fett i livsmedel


Till Regeringen


Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket hotar att lägga ner hela det svenska jordbruket och hotar allvarligt de svenska konsumenternas hälsa.

Sedan en längre tid har debatten om ”transfetterna” pågått i media. Bara senaste veckorna har det florerat en massa artiklar, både korrekta och ibland missledande, ofta säljande lösnummer på det skrämmande ordet ”transfetter” eller ”gifter i maten”.

Skapar oro
Det skapar oro bland konsumenterna, delvis i onödan, men delvis skapar det också aktioner. Allt fler undviker nu att köpa livsmedel med ”delvis härdade fetter” och då har konsumenterna agerat i rätt riktning medan regering och Livsmedelsverk har agerat i motsatt riktning och mera förvillat. Varför har inte den svenska regeringen agerat som Danmarks regering gjort, lagstiftat om lägsta gräns för de ”industriella fetterna med transfetter” och på kort tid gett den danska befolkningen världens lägsta konsumtion av de dåliga fetterna? Se forskningsrapporten som nyligen kom från Harvard University och som publicerats nyligen i New England Journal of Medicin och refererats i DN den 12 maj. Läs artikeln här >>

Se också dokument på vår hemsida från den 22 september 2003: ”Härdade fetter – Stor enighet om de många hälsoriskerna” (pdf)

Vi har sedan mer än 10 år fört kampen emot dessa industriella fetter och lyckades få bort dem i margarinerna för ett antal år sedan, man uppgav ”opinionen” som orsak. Vi har sedan jagat övriga produkter där man släppt ut dessa fetter i stället och även byggt upp en svart lista med namn på produkt och producent så konsumenter kan välja bort. Se en sammanställning över dokument på vår hemsida från 2000 >>

Debatten fortgår och visar alltmer på en omöjlig situation för Livsmedelsverket och fettindustrin, såvida man inte ska offra det svenska jordbruket helt.

Upsala Ny Tidning skriver den 18/5 ”Livsmedelsverket varnar för farligt fett”.

Reglerna stimulerar konsumtionen av lättmargarin
För fett har man alltid varnat, speciellt för smör, grädde och mjölk, dock inte för margariner och lättmargariner. I Nyckelhålsmärkningen satte man gränsen 40 procent fett som acceptabelt värde för att få Nyckelhålsmärka fett, men mjölk med 3 procent fett får inte använda Nyckelhålsmärkningen. Gränsen 40 procent sattes just för att stimulera konsumtionen av lättmargarin.

Åter till artikeln. Där citeras Livsmedelsverket och deras rekommendation att inte konsumera mera än 5 procent transfettsyror, utan att tala om att det är de farliga transfettsyrorna man ska minska på, sådan som finns i ”delvis härdat fett”. Naturligtvis medvetet för man vill att rådet ska främst drabba de naturliga transfetterna som finns i animaliska fetter som just smör, Bregott, grädde, mjölk och i viss mån även kött.

Dessutom publicerar Livsmedelverket sin lista över produktgrupper som innehåller transfetter (både naturliga och industriellt framställda – blandat!) Hur ska en normalfuntad medborgare/konsument kunna tolka och väga dessa 5 gram?

Alla utom Livsmedelsverket är i dag övertygade om att de industriella transfetterna är skadliga i motsats till de naturliga transfetterna.

Dessutom citerar man generaldirektören Inger Andersson
- Men verkligheten är nu sådan att det finns oerhört lite transfetter i produkter eftersom många företag plockat bort dem. Det visar också de tabeller som vi nu lagt ut på vår hemsida, säger Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket i Uppsala.

Ja, visst har många industrier tagit bort de industriella transfetterna, främst genom att minska innehållet av ”delvis härdat fett”. Lantmännen, tidigare Cerealia har i samråd med oss helt tagit bort alla härdade fetter ur bröd från AXA, Skogaholm, och Schulstad (vissa gamla förpackningar kan förekomma i handeln där det står ”delvis härdat fett”, men det är bara en tidsfråga innan de är borta, det är nämligen en stor investering att trycka nya).
Men det finns fortfarande många företag som inte har tagit bort industrifetterna, de s k härdade (delvis härdade och fullhärdade) fetterna. T ex har Pågens bara tagit bort de ”delvis härdade” och har kvar de fullhärdade, därmed påstår de att deras produkter är ”transfettfria”, vilket ju i och för sig är en sanning, men man döljer ursprunget av sina fetter, de fullhärdade, som fortfarande är industriellt framställda och som fortfarande innehåller en mängd andra otrevliga ”biprodukter”.

I avsnittet på vår hemsida: Kampen fortsätter mot de härdade och delvis härdade fetterna! står följande:

”den industriella härdningsprocessen används en rad kemikalier som bättre hade passat vid tillverkning av skokräm, petrokemiska produkter eller målarfärg. Själva härdningen sker i stora reaktorer, det finns cirka sex stycken hos Karlshamn AB. I reaktorn blandas kemiskt förbehandlad flytande olja med nickelspån och vätgas. Vid denna brutala kemiska process förändras fettmolekylerna och en
uppsjö av naturfrämmande molekyler bildas samtidigt, t ex positionella isomerer, aromatiska ämnen, transfettsyror, polymeriserade syror, karbonyler, nickelsåpa, koordinerade komplex mm.

Många av dess kemiska föreningar är inte undersökta!

Det är alltså de härdade (i alla stadier) fetterna som ska bort ur våra livsmedel!

Men nu kommer problemet
I Livsmedelsverkets listor anger man också värdena för naturliga transfetter som ingår t ex i smör till 2.9, Bregott 2,4 och Creme Fraiche 28 procent till 1,2 , samtliga innehållande enbart de naturliga transfetterna och inga av de oönskade transfetterna.

Alltså fungerar inte Livsmedelsverkets listor om vi ska hämta information från dem. Ju mer industrin plockar bort de härdade fetterna (och därigenom den ”delvis härdade fettterna med transfetter), ju mindre blir det genomsnittliga innehållet av farliga transfetter. Det är bra!

Men nu kommer de verkligt allvarliga konsekvenserna av Livsmedelsverkets felaktiga påstående (de deras egen hemsida) att det inte är någon skillnad på de olika transfetterna.

Får man folk att tro att man även ska minska på de naturliga transfetterna, som i smör, mjölk t ex så hotar man ju hela den svenska jordbruksnäringen. Minskad mjölkproduktion betyder färre kor och färre bönder. Därmed också mindre uppfödning av köttdjur, vilket kanske välkomnas av de som inte äter animala produkter, men låt oss se vilka konsekvenserna skulle bli för hela jordbruket. Skulle vi inte ha några djur kvar, måste vi helt konstgödsla odlingen av grödor som spannmål, ingen ekologisk produktion kan knappast överleva utan gödsel (via kon omvandlat gräs).

De som äter animala livsmedel skulle bli utan smör, grädde, mjölk och kött. Klarar det svenska samhället en sådan omställning så snabbt? Nej och hur många fler bönder skulle bli sysslolösa och hur mycket glesbygd skulle försvinna?

Här är konsekvenserna av Livsmedelsverkets värdelösa listor, förvirrande information om att det inte är någon skillnad mellan de naturliga transfetterna och de industriella.

Karin Bojs skriver i sin analys på DN den 20 maj Verkets självgodhet har fått ge vika och pekar här på det allvarliga problemet med att Livsmedelsverket lyder under Jordbruksdepartementet, där f n Ann-Christin Nykvist sitter på bl a två stolar, dels som konsumentminister och dels som jordbruksminister.

Direktiven till Livsmedelsverket är att verka för konsumenternas bästa, men sedan gammalt har det varit industrins bästa som styrt verket. Här finns gamla rutiner och grupperingar som t ex godkänner aspartam och sukralos och argumenterar för deras ofarlighet, man har länge försvarat margariner och industriella fetter men när man fick nys om ev akrylamid i maten då tog det hus i helsike och där fanns inget som bromsade prioriteringarna. Man kallade danskarna för rabiata och inte trovärdiga när de begränsade de industriella transfetterna genom lagstiftning och gränsvärdet 2 procent, när detta bevisligen sänkte transfettinnehållet i främst chips radikalt och danskarna har en av världens lägsta intag nu av skadliga transfetter.

Karin Bojs påpekar att ingen generaldirektör kan ändra på detta, med all rätt. Här krävs krafttag och nya direktiv från ”ägaren” Jordbruksdepartementet eller att helt enkelt dela på sysslorna och lägga konsumentfrågorna i ett Hälso- och Näringsdepartement.

Som läget är nu åsidosätter man viktiga hälsofrågor samtidigt som man riskerar att avveckla det svenska jordbruket. Hur länge ska Jordbruksdepartementet tillåta att Livsmedelsverket får fortsätta och ”verka” för att lägga ner verksamheten på landsbygden, jordbruket, mjölkproduktionen och därmed följande köttproduktion?

Detta med debatten om de naturliga fetterna kontra industrifetterna är inte en skitsak. Det handlar om hela det svenska jordbrukets vara eller inte vara. Tar jordbruksministern detta på allvar? Tar konsumentministern detta på allvar med tanke på konsumenternas hälsa?

Stäng hellre de 6 reaktorerna i Karlshamn, det är bara en investering på 86 miljoner, som nog redan är amorterad, än att hota hela det svenska jordbruket och konsumenternas tillgång till nyttiga livsmedel av naturligt ursprung. Låt mjölken vara kvar i skolorna och släng ut Coca Cola, det har Clinton nyligen klarat av!

Vår uppmaning till Regeringen är nu att se över denna ohållbara situation och omgående uppdra åt Jordbruksdepartementet att uppmana Livsmedelsverket att se över sin organisation så att dessa motstridiga förhållanden ändras och att Livsmedelsverket ska uppfylla sina uppdrag att arbeta för konsumenternas bästa, utan en mängd farliga anpassningar till industribehoven.

Hälsningar
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam
ordförande för den svenska fria konsumentorganisation,
obunden av såväl politiska som näringslivsintressen


upp