Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Härdat fett
2003-09-26


Innehållet i vår mat - det härdade fettet


Debatten om de härdade fettet i våra livsmedel fortsätter. Nedan kan du läsa det som, de senaste veckorna, skrivits till programmet och sagts på P1 konsument.
P1 konsument 10 september
P1 konsument 17 september
P1 konsument 24 septemberP1 konsument 10 september
Programledare: Gunnar Eriksson

En lyssnare, Karina Viklander, skriver i ett brev till radioprogrammet: "Detta ska ju ge upphov till kärl- och hjärtsjukdomar och även cancer på grund av att transfettsyrorna gör våra celler stela. Härdat fett är svårt att undvika då man handlar till exempel bröd kex buljong med mera. Hur är uppfattningen om detta? Är det farligt, och finns det några förespråkare för?"

I en intervju ger professor Åke Bruce, Livsmedelsverket, sitt svar på frågan om de härdade fetter är farliga:
Åke Bruce: "Ja, det kan man väl delvis säga. Det har och göra med att vissa typer utav härdning leder till att det bildas så kallade transfettsyror som ju frågeställaren nämnde också. Men de här transfettsyrorna är ur risksynpunkt inte värre än de mättade fettsyror som vi också får via maten och framför allt från mjölkfetter, alltså fet mjölk, grädde, fet ost och så vidare. Och i våra svenska rekommendationer så slår vi i hop dom där; mättade fetter och transfettsyror och talar om hårda fetter och det ska vi begränsa i maten. Inte mer än 10 procent av energin bör komma därifrån."
Programledaren: "Det här måste man ju kunna se på innehållsdeklarationerna"
Åke Bruce: "Ja det kan man göra, därför att i innehållsdeklarationen när det är härdat fett, det kan ju då ibland kanske kallas för hydrogenerat eller delvis härdat fett, så ska det framgå."
Programledare: "Kan man säga om det är farligt, alltså hur farligt det är?"
Åke Bruce: "Alltså man måste ju se det här i ett större perspektiv. Vi kan nog konstatera att de flesta av oss får i oss för mycket mättat fett och transfettsyror som hårt fett och man skulle vilja minska det där med kanske en tredjedel. Sedan så finns det många andra faktorer som ju kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar det är framför allt det man pratar om, cancer är mindre sannolikt men kan inte helt uteslutas."
Programledare: "Hur gör man då för att undvika det här hårda fettet, för de allra flesta matvaror innehåller väl på ett eller annat sätt just det här?"
Åke Bruce: "Ja det är inte så mycket därför att margarinerna som tidigare var en viktig källa, där har man i så gott som alla produkter tagit bort transfettsyrorna. I vissa fall har man ersatt dem med mättat fett men i andra fall har man på annat sätt lyckats få margarinerna att få en lämplig konsistens. Men i framför allt kex, kakor och en del sådana produkter där finns det. Nu hoppas jag väl att de flesta inte äter så mycket av det här så i praktiken spelar det ingen roll. Därför att vi ska komma ihåg att även i fett i från korna, alltså i mjölkfettet, så finns det tre-fyra procent transfettsyror."
Programledare: "Hur är utvecklingen, kommer det att försvinna helt det där med hårda fetter?"
Åke Bruce: "Sannolikt så kommer transfettsyrorna att undan för undan försvinna. Danskarna är mer aggressiva än Sverige när det gäller att kräva uppgifter om halter på transfettsyror. Vi vill inte särskilja transfettsyrorna från mättade fettsyrorna utan vill se det här som en grupp som vi totalt sett ska minska. Och även i övrigt i Europa och USA så strävar man efter att hålla nere och få bort de här fettsyrorna."
Programledare: "Till sist Åke Bruce, finns det någon som hävdar att det är ofarligt?"
Åke Bruce: "Nej, det gör man inte, utan frågan är bara i förhållande till andra problem och framför allt det vi vill i Sverige och en del andra länder vill trycka på det är att man får inte glömma bort att de mättade fettsyrorna som vi har då i feta mejeriprodukter är ett lika stort problem enligt vår uppfattning."
upp


P1 konsument 17 september
Programledare: Gunnar Eriksson

"Bengt Ingerstam, ordförande för den fristående organistationen SKIS, Sveriges Konsumenter i Samverkan, han skriver till oss apropå förra veckans lyssnarfråga om härdade fetter där professor Åke Bruce på Livsmedelsverket medverkade."
   
Programledaren läser upp ur Bengt Ingerstams brev: "Läser ni inte vår hemsida? klagar Bengt Ingerstam och berättar att de just startat en kartläggning över härdade fetter i våra livsmedel. Vi är inte alls överens med Åke Bruse som anser att härdade fetterna är lika farliga som mättat fett. Det är skillnad på syntetiska och naturliga transfetter. Och vi hanterar de naturliga på ett naturligt sätt i våra kroppar medan de syntetiska inte känns igen av kroppen och får andra effekter, skriver Bengt Ingerstam. Den som vill veta mer om Sveriges Konsumenter i Samverkan kan titta in på deras hemsida på webben. Adressen är www.konsumentsamverkan.se."
uppP1 konsument 24 september
Programledare: Gunnar Eriksson

Wulf Becker, docent i näringslära på Livsmedelsverket, kommenterar i detta avsnitt av P1 konsument Bengt Ingerstams tidigare kommentar den 17 september som i sin tur var en kommentar till Åke Bruces inlägg den 10 sept om de härdade fetterna.
Programledaren läser upp Wulf Beckers inlägg:

Lyssna på detta inslag direkt på Sveriges Radios (SR) hemsida
"Men det resonemanget stämmer inte. Bengt Ingerstam påstod bland annat att kroppen kan skilja på så kallade naturliga transfettsyror som finns i fett från idisslare till exempel i mjölk och smör och syntetiska transfettsyror som kan finnas i härdade fetter. Sanningen är den att kroppen inte kan särskilja om transfettsyrorna kommer från exempelvis smör och delvis härdade fetter. De transfettsyror som finns i kosten, både de som bildas i vommen hos kor och vid industriell härdning, det är alltid en blandning av minst ett tiotal fettsyror med olika kemisk struktur. Transfettsyror i mejeri- och köttprodukter förekommer alltid tillsammans med mättade fettsyror och det kan därför vara svårt att särskilja eventuella hälsoeffekter."
Programledaren: "Då så Karina Viklander och alla som är intresserade av detta med härdade fetter i våra livsmedel, så hoppas jag att vi har klargjort vad forskningen anser och hur åsikterna går isär i den här frågan."

Läs mer om härdade fetter >>
upp