Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-24


Enkät om förtroendet för Livsmedelsverket

och debatten om de härdade fetterna

Vi vill gärna snabbt kartlägga hur förtroendet för Livsmedelsverket har förändrats den senaste tiden Främst är det med bakgrunden av den omfattande mediadebatten och agerandena i frågan härdade/delvis härdade fetter och transfetterna såväl i animaliska fetter som i de delvis härdade fetterna, det vi kallar industriella transfetter.

I den uppdaterade listan över artiklar i media i frågan finns även Livsmedelsverkets inlägg med, så det går lätt att följa händelseförloppet.

Svara snabbt är du snäll! Klicka här för att komma till enkäten >>
upp