Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-02-06 Publicerad i SKN nr 78


Livsmedelsverket ger sig inte i transfettdebatten


I Fri Köpenskap nr 5/08 gör Livsmedelsverket ytterligare en ”fänrik” - d v s ”på stället helt om”. Inför riksdagsbehandlingen 2007 om ev förbud mot transfetter och obligatorisk märkning, kom man fram i all hast med påståendet att den svenska konsumtionen nu låg lägre än 1 % av det totala energiintaget, så det finns inget motiv till lagstiftning. Då räknar man på genomsnittet i all konsumtion för hela befolkningen och dessutom relaterar det till hela näringsintaget. Det var ett listigt sätt att föra riksdagsmännen och media bakom ljuset.

Normalt diskuterar man transfettsinnehållet i en produkt och anger det antingen som gram per 100 gram eller i % av fettmängden eller som dagligt intag i gram (SLV anger siffran 2 gram per dag för genomsnittssvensken). Det är en helt annan sak! I Danmark där man har ett förbud anges att mängden transfett inte får överstiga 2 % - inte av kroppsvikten utan av fettinnehållet i produkten. I Danmark får konsumenter av högtransdiet (alltså inte genomsnittet) i sig mindre än 1 gram per dag, mot tidigare 30. Redan vid ett dagligt intag av 5 gram ökar risken för kranskärlssjukdom med 25 %. I Sverige kunde 2006 en person med dåliga kostvanor få i sig 15-20 gram per dag, enligt danska studier. Det är dessa som är i riskzonen, ointressant att komma dragande med genomsnittsiffror för hela befolkningen.

Dessutom hävdar SLV att de mättade fetterna är värre än transfetterna, vilket bestrides av allt fler forskare. Blanda inte in denna diskussion i diskussionen om att eliminera transfetterna, de industriella!

I artikeln i Fri Köpenskap påstår dessutom Wulf Becker att det inte finns några skillnader mellan de industriella och de naturliga transfetterna som förekommer i mejeriprodukter och kött från nöt och lamm. Jo men det är ju ungefär som skillnaden mellan margarin och smör. I inget annat land har man blandat ihop dessa olika begrepp när man infört lagstiftning och märkning! Det är gamla påståenden som man försöker nöta in, men som är helt ovetenskapliga och felaktiga. Bättre respekt för forskning och vetenskapliga ”sanningar” borde man kunna kräva av en professor på SLV.

Läs här vad Dariush Mozzafarrian säger, i artikel i DN >>

Fakta om transfett >>
Fett farligt fredagsmys Ur Ica-kuriren nr 23/2006 >>
Professor Göran Petersson om transfetter >>

Nu kommer ”fänriken”, tidigare var man emot märkning, för konsumtionen är så låg och mängden transfett sjunker (ja för de industriella transfetterna, de naturliga kan man bara minska genom att som SLV föreslår undvika smör, grädde, ost) men nu pratar man om att ett förslag inom EU som ska komma redan i år (ovanligt snabbt!) men då föreslår man att alla transfetterna, både industriella och naturliga skall ingå (man blandar ihop begreppen alltså ). Det här tolkar vi som en manöver, en till. För det finns tydligen inget mer hatobjekt hos vissa experter på SLV än naturliga mättade fetter och i synnerhet sådana som hotar margarinindustrin!

Konstigt, först vill man inte ha märkning och sedan vill man ha märkning, men det talas inte om förbud mot de industriella matfetterna och skulle vi undvika de naturliga transfetterna då skulle vi få lägga ner hela jordbruket! Det beslutet kan inte Livsmedelsverket fatta.

Ja det var en helomvändning till. Hur vill man ha det? Får vi avsluta med ett tankeväckande citat från Icakuriren 23/2006 i intervju med Wulf Becker:
Hur kommenterar du den nya forskning som visar att kopplingen mättat fett och hjärt-kärlsjukdom inte längre är självklar?
– Det finns en del studier som visar att vissa fettsyror i mjölkfetter kan ha gynnsam effekt på riskerna för hjärtkärlsjukdom. Men orsakssambanden är inte klarlagda. Det behövs fler studier för att kunna dra definitiva slutsatser.
(Vår kommentar: så brukar man avfärda forskning som inte passar ens egen uppfattning).

Så, hur ska vi nu äta? Bäst vi bestämmer det själva och lyssnar på olika parter. Tillåt att även vi deltar i opinionsbildningen eftersom vi inte har kommersiella intressen, bara konsumenternas bästa för ögonen. Sen fattar nog var och en sina egna beslut, vilket nu också konstaterats i nyligen publicerad undersökning (AC Nielsen). Ner 7 % för margariner och upp 15 % för mättade fetter. Läs om det i DN: Fet mat lockar allt fler

Det verkar inte som folk bryr sig om SLVs upprepade varningar för mättade fetter längre.

Men vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan, vill ha ett förbud för de härdade industriella fetterna, i vart fall som ingrediens i vår mat. Det finns ju mer än transfetter i dessa industrifetter. Dessutom bort med palmoljan som vi av klimatskäl inte vill ha i maten.

upp