Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-11


Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket
intervjuas i DN Webb TV om transfetter


DNs webb TV kan man se intervjun där Karin Bojs ställer skarpa frågor bland annat om varför SLV inte lägger ut listorna på olika produkters innehåll av transfetter på sin hemsida.

Inger Andersson berättade också att man försöker påverka EU om att få märkning till stånd, men det sa ju EUs representant på TACD-mötet i Washington för snart ett år sedan att man skulle försöka lösa genom diskussioner mellan parterna och att märkning inte var aktuell. Läs den rapporten här >>
upp