Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-28  

Debatt i riksdagen om livsmedelssäkerhet

22 februari debatterades livsmedelssäkerhet i riksdagen. Även motionen om förbud mot transfetter i riksdagen. Här ligger snabbprotokollet (pdf) från debatten.

Du kan också klicka dig fram på riksdagens webbplats så här:
1) www.riksdagen.se
2) Dokument
3) Kammarens protokoll
4) Senast publicerade
upp