Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-12-06 Tillbaka till Fortsatt desinformation från Livsmedelsverket


(Bilaga)
Utdrag ur nyhetsbrev från Gunnar Lindgren 2006-10-04

Beställ nyhetsbrevet direkt på Gunnar Lindgrens hemsida: www.gunnarlindgren.com.

2. Kampen mot fettsnål/kolhydratrik kost

Runt om i Sverige böljar den stora kampen om hälsan i det svenska samhället. På ena sidan står en rad forskare, läkare, valiga människor som mirakulöst har befriats från sin övervikt och en rad sjukdomar, inte minst diabetes. På andra sidan står några mycket inflytelserika experter som propagerat för den fettsnåla kosten i flera årtionden medan dietistkåren lydigt att följt de sjukdomsalstrande råden, men nu börjar dietistkåren svikta, inte minst när de med egna ögon ser att en mer fettrik kost leder till lägre vikt och förbättrad hälsa. Enligt min uppfattning hålls ett stort antal svenskar fångna i övervikt och diabetessjukdom därför att prestigen hos de inflytelserika experterna går före allt. Om primärvården och kostrekommendationer, liksom nyckelhålsmärkning och lättmargarinpropagandan skulle förändras skulle säkert stora delar av sjukligheten i samhället få en dramatisk minskning. En artikel i tidningen Science 2001, "The Soft Science of Dietary Fat" (Vol. 291. no. 5513, pp. 2536 - 2545) av Gary Taubes startade den världsomspännande kritiken av de rådande kostråden. Så här börjar artikeln: "Mainstream nutritional science has demonized dietary fat, yet 50 years and hundreds of millions of dollars of research have failed to prove that eating a low-fat diet will help you live longer." Jag är förvånad över att de experter som gjort karriär på den fettsnåla kosten inte har fått andra uppgifter eller blivit krävda på skadestånd. Hade ett läkemedel givit upphov till kraftig fetma, diabetes, hjärtsjukdom och avlidna patienter efter onödiga magstympningar, hade detta troligen blivit föremål för rättsprocesser.

Så här skriver Bo Zackrisson, redaktör på tidskriften "1900-Talets Vetenskap":

Toxisk epistel
Svensk världsledande forskning häcklas trots att patienterna blir friskare
Publicerad i 2000-Talets Vetenskap nr 3/2006

Nyligen publicerade en grupp läkare och sjuksköterskor en unik studie.
Undersökningen har gjorts av Jörgen Vesti-Nilsens forskargrupp i Karlshamn.
Resultaten är övertygande och sensationella. Talesmannen för de amerikanska
läkarnas diabetesförbund, ADA, erkänner att låg-kolhydratkost är bättre för
diabetespatienter, men säger samtidigt att man inte kommer att ändra sina
rekommendationer.

Låg-kolhydratkost kan rädda njuren för diabetespatienter
Den ena studien innehåller 22-månadersdata av Karlshamnsstudien.
Etablissemanget har hela tiden tuggat sitt mantra om att det tidigare endast
förelegat 6-månadersdata och att låg-kolhydrat/hög-fettskosten "sannolikt" är
osund på längre sikt. Vesti-Nielsen och hans medarbetare visar nu att de
goda resultaten håller i två år. Diabetespatienterna mår bra och håller sina
blodsockernivåer under kontroll.

Den andra studien är en så kallad fallrapport om en diabetespatient med
nedsatt njurfunktion. Nedsatt njurfunktion är en av diabetessjukdomens
allvarligaste komplikationer och har man en gång sett att njurfunktionen
börjat skadas har man tidigare aldrig kunnat förhindra försämringen. Frågan
är bara hur lång tid det tar innan patienten blir föremål för dialys. Det
sensationella med fallrapporten är att låg-kolhydrat/hög-fettskosten
förmodligen är orsaken till att njurfunktionen förbättrats. Det är, vad jag
vet, första gången som någon forskargrupp kunnat visa detta. Därför är
rapporten sensationell.

Tycke och smak blir vetenskap
Frågan är nu hur det svenska och internationella diabetes- och
forskaretablissemanget ska göra för att inte slutligen erkänna att man under
decennier drivit diabetespatienter till för tidig död, dialys och
förmodligen även amputation på grund av sina sjukdomsgenererande kost-råd.
Talesmannen för den amerikanska diabetesorganisationen ADA har tvingats
erkänna att låg-kolhydratkost ger bättre blodsockerkontroll än deras egen
kolhydratstinna modell. Men och här kommer det man vill ändå inte
rekommendera den eftersom diabetespatienterna inte tycker om den.
Nästa steg måste väl bli att rekommendera insulinberoende patienter att
sluta ta sitt insulin eftersom de flesta inte tycker om att sticka sig.
Sen när blev frågor om tycke och smak ett vetenskapligt argument? Vi som
redan äter denna kost vet att den enkelt kan göras välsmakande och
kulinarisk.

Svenska läkare och professorer har hävdat att låg-kolhydratkost är osund
(Claud Marcus), tråkig och uppblåst (Rössner). När de vetenskapliga
argumenten tryter tar man till rena buskagitationen.
Ledande företrädare för Dietisternas Riksförbund har under våren kampanjat
för att misskreditera Jörgen Vesti Nielsens forskning. Ledande
diabetesforskare har haft nedgörande synpunkter på studiens genomförande.
Att patienter blir friskare hjälper inte när etablissemanget ska rädda sitt
eget skinn. Man har under decennier haft fel, men saknar ryggrad för att
erkänna det. Ynkedom var ordet!

Här finns nu en överläkare i Blekinge som på ett enkelt och tydligt sätt
visar att forskaretablissemanget varit ute och cyklat de senaste 30 åren.
Priset för detta cyklande har varit ett antal tusental hjärtattacker,
stroke, dialysfall och underbensamputationer i onödan. Ställda inför detta
faktum måste budbäraren förgöras, liksom Karthago på sin tid.

Bo Zackrisson
redaktör, 2000-Talets Vetenskap
bo.zackrisson@telia.com
_________________________

En annan mycket intressant artikel av forskningsingenjör Johan Hedbrant vid Linköpings Universitet visar i diagram att ju mindre fett vi äter desto fetare blir vi. Hans konklusion:

"Som intresserad lekman har jag tidigare framkastat iden att Nyckelhålsmärkningen 1989 är orsaken till den ökning i överviktsrelaterad ohälsa vi ser idag. Fett ersattes då med kolhydrat, men vad man inte räknade med var den ökande insulinfrisättningen och därmed ökade fettinlagringen. Det är den ökade kroppsvikten till följd av fettlagringen som gör att vi äter mer, inte vår önskan att bli feta"

Beställ nyhetsbrevet direkt på Gunnar Lindgrens hemsida: www.gunnarlindgren.com.

upp