Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-04-10 Publicerad i KR nr 15 samt SKN nr 82
Härdat fett är värre än transfetter
Hela processen för härdning av fetter tas sällan upp i den offentliga debatten. Det ligger såklart i fettindustrins intressen att ligga lågt med dessa frågor men vi har beskrivit tillverkningsprocessen mycket tydligt i vårt dokument om margarin på hemsidan och redan 2005-11-03 publicerade vi dokumentet "Kampen fortsätter mot de härdade och delvis härdade fetterna!".

Framförallt är det viktigt att fokusera på följande:
"I reaktorn blandas kemiskt förbehandlad flytande olja med nickelspån och vätgas. Vid denna brutala kemiska process förändras fettmolekylerna och en uppsjö av naturfrämmande molekyler bildas samtidigt, t ex positionella isomerer, aromatiska ämnen, transfettsyror, polymeriserade syror, karbonyler, nickelsåpa, koordinerade komplex mm.

Hälsorisker
Omfattande forskning har visat att intag av härdade fetter sätts i samband med många olika typer av hälsorisker, t ex hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, minskad födelsevikt, nedsatt fertilitet, allergier och astma etc. (Obs nickel i processen. Hos våra petrokemiska raffinaderier används också nickel för att processa oljeprodukter. Där är de starkt cancerframkallande nickelkarbonylerna ett allvarligt arbetshygieniskt problem för de anställda! ). Många olika typer av problem tyder på att många olika riskabla substanser i det härdade fettet sannolikt samverkar när det gäller hälsoriskerna. Detta är så gott som helt outforskat, men trots detta får härdade fetter finnas i livsmedel som används i skolor, daghem och inom vårdsektorn."


Läs hela dokumentet om härdat fett och hur det blir till.

Detta är anledingen till varför vi kräver STOPP FÖR DE HÄRDADE FETTERNA I SIN HELHET för att inte hamna i fallgropen att bara kräva stopp för transfetterna.

Läs vårt pressmeddelande >>
Läs dokumentet Transfetter bara en del i hela matfettsproblemet >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss