Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-09-24
Publicerad i SKN nr 69


Nya kostråd för miljöns skullAtt konsumtionen av mat påverkar miljön och klimatet men också hälsan, är ju ingen nyhet. Men ändå måste det sägas. Det mest radikala receptet skulle vara att dra ner befolkningstalen, men då skulle det ekonomiska systemet klappa ihop – tidigare än vad som ändå kommer att ske. Ekonomin i dag bygger ju på att folk arbetar och pensionsavsättningarna blir kapitalet som driver tillväxten, samtidigt som fler måste jobba för att kunna betala in avgifter som ska täcka utbetalningarna till pensionärerna.

Så nu sitter vi här och polarisarna smälter och allt fler vill ha alltmer att äta. Ekvationen är svår, men vi från Sveriges Konsumenter i Samverkan har alltid hävdat att en ökad konsumtion av bönor och linser (baljväxter) på köttets bekostnad, är en genial lösning. Jämförbart protein, med 1 000 gånger mindre vattenåtgång och väsentligt mera energisnål produktion. Se sedan till att våra hav återfår sin produktivitet och bestånden stärks, så kan vi ”dryga ut” dieten med en och annan firre och få det goda fettet vi så väl behöver för goda kroppsfunktioner.

Läs med eftertanke Isabella Lövins krönika i Allt om Mat, septembernumret

upp