Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-09-25 Publicerad i KR nr 26 samt i SKN nr 92
Kostråden brännhett som aldrig förr


Detta är bara början. Vi fortsätter i kommande nyhetsbrev att uppdatera om de gamla (nu gällande) kostråden och debatten som bli allt hetare om behoven av snabbare nya kostråd. Den 24 januari startade vi i SKN nr 76 och KR nr 9 diskussionen om vad som håller på att hända på området och myntade ordet ”gödningskosten”:

De gällande kostråden rekommenderar ökad konsumtion av frukt (med fruktos) och grönt (bl a rotsaker som potatis), mera bröd (med kolhydrater) samt att minska intaget av fett, främst mättat animaliskt fett!) Förespråkarna för LCHF (lågt kolhydratintag men ökat fettintag) hävdar att dessa kostråd skyndsamt måste ändras.

Sedan Socialstyrelsen gick emot en anmälan från några dietister mot Dr Annika Dahlqvists råd om att minska kolhydrater och öka fettintaget, som bl a verksam metod för viktminskning och diabetesbehandling, har mycket hänt.

En infekterad debatt har förekommit i Läkartidningen nyligen och vi ska samla ihop länkarna till dessa men börjar med de kanske viktigaste avslutande inläggen:


2008-06-10 - Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas (Claude Marcus, Stephan Rössner m fl)
”Socialstyrelsen har – sannolikt i tidsnöd och under yttre tryck – legitimerat en kostform, för vilken vetenskapligt stöd saknas. Vi föreslår att Socialstyrelsen omprövar sitt ställningstagande att lågkolhydratkost till patienter med övervikt och diabetes typ 2 är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

2008-09-09 - Varför förnekar ”kostexperter” vetenskapen? (Ralf Sundberg m fl)
”Somliga svenska kostexperter har kopplingar till både svenska och internationella organisationer med livsmedelsindustrin som intressenter. Detta färgar sannolikt experternas utlåtanden – i vart fall bör denna intressekonflikt tas fram i ljuset."

2008-09-09 - Hög tid för nytänkande i kostfrågan (Andreas Eenfeldt - http://www.kostdoktorn.se/)
"Fettsnål kost har visats inte ha övertygande effekt för långsiktig viktnedgång. En ny studie med två års uppföljning visar att lågkolhydratkost gett mer viktnedgång och bättre blodfetter - dags att tänka om!"

2008-09-16 - Oroande att extremkost marknadsförs i sjukvården - Slutreplik i kostrådsdebatten
"Vi har blivit informerade om att patienter som bytt till lågkolhydratkost fått stegrade kolesterolnivåer, och vi uppmanar Socialstyrelsen att aktivt samla in sådana rapporter för att få en bild av hur vanligt förekommande detta är. Det är djupt oroande att företrädare för sjukvården fortsätter att marknadsföra denna kost till högriskindivider, skriver Claude Marcus m fl.".

2008-09-21 - Stephan Rössner ger upp!? (Ur Kostdoktorn)
"Det mest spännande är att professor Rössner (länge en hård motståndare till mer naturligt fett i kosten) nu säger sig vara redo att ge upp."

2008-09-24 - Maten kan göra barn sjuka Intervju med Prof Birgitta Strandvik i Allt om Barn

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss