Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Kostrekommendationer


2009-03-17 Vad ska våra barn äta?
2009-03-16 De flesta struntar i kostråden
2009-02-17 Cornflakes eller rent socker?
2008-12-19 Konsumenternas kostråd
2008-12-19 Varför ska vi behöva vänta 5 år på nya kostrekommendationer?
2008-10-07 Omega-6 ett hot mot hälsan
2008-10-03 Debatten om de olika kostråden
2008-08-20 Är fetma ett hot mot folkhälsan?
2008-08-20 Matnyttig blogg om skolmaten och fett
2008-08-20 Jakten på de mättade fetterna drabbar barnen
2008-08-19 Fetma lika stort som terror
2008-05-22 EU-kommissionen lierad med industrin inför de nya kostråden
2007-12-20 Europeisk strategi för matvanor och övervikt
2007-11-21 Fyraåringar äter för lite fett
2007-11-21 Fett är inte största hotet mot hälsan
2007-11-13 Fet kost inte dåligt för hjärtat
2007-11-07 Dags för uppdatering av näringsrekommendationerna
2004-04-08 Mjölkfett omvärderas – kan gör oss friskare
2002-11-19

Kartläggning av senaste forskningsrön om fettintagets roll för övervikt och diabetes (pdf)

2002-11-19 SKIS uppvaktar nye folkhälsoministern för översyn av kostråden