Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2010-03-04  
Varning för soja!

Frank Nilsson, som länge har jobbat med kostfrågor och idrott, har skrivit en tankeväckande artikel om soja som alltmer kommer in i våra livsmedel och uppfödningen av djur. Vi publicerar den nu eftersom sojafrågan och grisuppfödningen inte minst har aktualiserats i media, främst radions P1.
Mer finns om Frank och hans arbete på hans hemsida.

Mjölkersättning som är gjord på sojabönor innehåller höga halter av östrogen. Det visas i en europeisk undersökning där man går igenom olika typer av barnmat.

Kommentar:

Påståendet att man inte säkert vet vad som händer med barnen är felaktigt. De skadliga verkningarna av sojans fytoöstrogener på barn är kända sedan länge.

Så här skriver jag i min bok "Istället för doping":

Varning för sojaprotein!

Soja har av livsmedelsindustrin framhållits som den proteinkälla som ska rädda världen. Denna multimiljarddollarindustri har fått konsumenter världen över att acceptera produkter som tofu, sojamjölk, sojaglass, sojaost och sojakorv med mera. Den kanske värsta skadan orsakas av en produkt som redan våra minsta får i sig, nämligen modersmjölkersättningar baserade på soja.

Varför är soja skadlig för människan?
Alla baljväxter (bönor, linser, ärter) och fröer (till exempel spannmål) innehåller växtgifter som ska skydda dem mot bl.a. skadeinsekter och svampar.

Några växtgifter som ingår i soja

Fytinsyra
hämmar upptagning av mineraler, som kalcium, magnesium, koppar, järn och zink. Syran neutraliseras inte med normala tillagningsmetoder som blötläggning och långa koktider. Eftersom du behöver mineralerna för att hålla dig frisk och eftersom till exempel järn är så betydelsefullt för syretransporten i blodet, är det lätt att förstå nackdelarna med intag av fytinsyrahaltiga födoämnen för den som idrottar. Höga halter av fytinsyra är skadliga för tillväxten hos barn och ungdomar. Inte bara soja, utan också fullkornsprodukter, innehåller fytinsyra.

Lektiner
har mycket otrevliga egenskaper. De har förmågan att passera genom tarmväggen och om proteinomsättningen är ofullständig, kan proteinrester följa efter och orsaka allergiska reaktioner. Om proteinresterna liknar kroppens egna proteiner, kan immunförsvaret också börja ge sig på dina egna proteiner och du har fått en så kallade autoimmun sjukdom.
Lektinerna hämmar liksom fytinsyran också upptaget av mineraler. Dessutom hämmas upptaget av protein, vilket gör att det är svårt att veta hur mycket protein man tillgodogör sig. Soja som proteinkälla är undermålig jämfört med animalisk föda, eftersom viktiga aminosyror, som metionin och cystein saknas. Metionin är en essentiell aminosyra, kroppen kan inte bilda den själv, utan den måste tillföras via maten.

Soja är ingen bra mat för den som är mån om sin hälsa och därför också helt olämplig för den som vill optimera sina prestationer. Sojaproteinet är undermåligt. Människan är anpassad till animaliska proteiner.
Innehållet av fytoöstrogen i soja hotar barnens utveckling och är naturligtvis inte heller nyttigt för vuxna!
Soja är helt enkelt inte mat för människor!

Andra proteinrika baljväxter delar de här dåliga egenskaperna med sojabönan, men i sojabönan finns ännu fler dåliga ämnen. Soja kan ge störningar i hormonsystemet, försvagning av immunsystemet och minskning av sköldkörtelns aktivitet. (Sköldkörtelhormonet styr ämnesomsättningen i kroppen.) Soja innehåller nämligen så kallade fytoöstrogener (liknar det kvinnliga könshormonet östrogen). Bröstmjölksersättningar baserade på soja har satts i samband med en tidigarelagd sexuell utveckling hos flickor och en senarelagd eller hämmad sexuell utveckling hos pojkar.
Flickor kan utveckla bröst och pubesbehåring före åtta års ålder och i en del fall före tre års ålder! Barn som får sojabaserad bröstmjölksersättning har östrogennivåer som är 13 000–22 000 gånger så höga som barn som får mjölkbaserad bröstmjölksersättning.
Dubbelt så många barn som fötts upp på sojabaserad bröstmjölksersättning utvecklade diabetes, jämfört med de som fått bröstmjölk eller mjölkbaserad bröstmjölksersättning.
Problem med reproduktionen, sköldkörtelsjukdom och leversjukdom till följd av fytoöstrogener har observerats i försöksdjur som möss, råttor, stör(fisk), vaktel, får, grisar och silkesapa. Hos nyfödda silkesapor (hannar) undertrycktes den testosteronhöjning som följer på födseln med upp till 70 procent, sedan de fått sojabaserad bröstmjölksersättning.

U.S. Food and Drug Administration har en lista på 288 vetenskapliga studier, som tar upp de skadliga effekterna av att äta sojaprodukter.
Soja används numera också som kraftfoder i djurhållningen. Det är inte bra, dels därför att soja (som alla bönor) innehåller mycket inflammationsdrivande omega 6-fett (mer om detta senare) och dels för att produkterna från djurhållningen innehåller fytoöstrogener. Vill du äta riktigt kött, ska du därför äta kött från vilt eller från gräsbetande, ej kraftfoderuppfödda djur.

Referenser:
Livsmedelsverket, Växter och växtgift

Freni-Titulaer LW et al.. Am J Dis Child 1986 Dec;140(12):1263-1267.

Am J Clin Nutr 1998 Dec;68(6 Suppl):1453S-1461S

Fort P et al. Breast feeding and insulin-dependent diabetes mellitus in
children. J Am Coll Nutr 1986;5(5):439-441.

Sharpe RM et al. Infant feeding with soy formula milk: effects on the testis
and on blood testosterone levels in marmoset monkeys during the period
of neonatal testicular activity. Hum Reprod 2002 Jul;17(7):1692-703.

U.S Food and Drug Administration

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss