Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Allt om Ägg
2004-09-07


Märkning av äggförpackningar och ägg


Debatten om att släppa burhönorna fria är nästan 15 år gammal och det ena sveket efter det andra fick vi uppleva. Nu är en milstolpe passerad och från den 1 januari gäller exakta regler för märkning. Visserligen är inte märkningen obligatorisk men man får inte sälja ägg av kvalitetsklass A utan märkning. Köp därför bara riktigt märkta ägg.

Vad som ska stå på förpackningen framgår av bilden nedan, hämtad från Livsmedelsverkets folder ”Märkning av hönsägg” (pdf-fil). Vid lösviktsförsäljning ska vissa uppgifter finnas klart exponerade vid äggen, nämligen 3,4,5,7 och 8.


Bild och text hämtad ur Livsmedlsverkets folder "Märkning av hönsägg"

På förpackningen ska produktionssystem anges:

• Ägg från utehöns
• Ägg från frigående höns inomhus
• Ägg från burhöns (gäller inredda burar av nyare konstruktion)

De gamla burhönsen levde i oinredda trånga burar, utan möjlighet till naturligt beteende, och sådan anläggningar får inte producera ägg längre i Sverige, men det förekommer och rättsmaskineriet mal långsamt. Några dispenser ges inte längre. Däremot kan import förkomma. Självklart undviker vi konsumenter att köpa sådana. Ägg är ändå ett så otroligt billigt livsmedel med tanke på näringsinnehållet och den fullvärdiga näringen att vi har råd att välja kvalitet och hänsyn till de verkliga äggproducenterna,hönorna.
Enskilda ägg skall vara märkta enligt bilden till höger, också den hämtad ur Livsmedelsverkets folder.
Bild hämtad ur Livsmedlsverkets folder "Märkning av hönsägg"

Äggen ska dessutom vara klassificerade efter vikt:

XL – mycket stora, 73 g eller mer
L – stora, 63-73 g
M – medelstora, 53-63 g
S – små, under 53 g

Datummärkning:
Bäst för datum räknas upp till 28 dagar efter värpning och äggen får säljas fram till 7 dagar före detta datum. Butiken får alltså inte sälja ägg äldre är 21 dagar, för att vi ska ha en chans att konsumera dem medan de är som bäst.

Ägg går att konsumera också efter bäst-före-datum, men kvaliteten sjunker allt eftersom. Typiskt för ”gamla” ägg är att de ställer sig upp och flyter i kokvattnet.

Prismärkningen är ett problem för sig. Dels packas ägg i 6,10,12,15,18 och 24 ägg. Storleksklasserna är 4 och därför kan det vara svårt att ha koll på vad man betalar för. Kilopriser är alltid ett exakt mått, men enligt en överenskommelse med Konsumentverket ska ett jämförpris per styck uppges. Håll då i minnet att vikten varierar.

Butikerna är inte alltid så utförliga i sina skyltningar och här finns mycket att önska. Fråga om skyltningen inte är tillfredställande. Kräv att kilopris ska anges utöver annan föreskriven information.

Förvaring:
Alltid i kylskåp under 8 grader.

Andra viktiga fakta:
Varje normalstort ägg ger energi på 80 kcal. Räknar man med ett snittpris på 1:50 per ägg så betyder det att priset för en timmas energibehov (genomsnittligt för en person som behöver 2.400 kcal) blir 1:75. Jämför med många snabbrätter som kostar uppemot 20-30 kronor per 100 kcal så är ägg ett oöverträffat livsmedel till ovärderligt lågt pris! Ägg innehåller dessutom en fullvärdig näring, utom C-vitamin.

Räknar man på ett annat sätt kommer man till nästan samma resultat. Energiinnehållet i 100 g ägg är hela 150 kcal. Vid ett kilopris på 25 kr betyder det att energipriset blir 1:66 per 100 kcal.

OBS! Det förekommer ägg från gamla burar fortfarande på marknaden, men de är inte märkta enligt reglerna ovan, så se upp och gå inte bara efter priset.

Vill du veta mer om ägg och märkning:
Pressmeddelande - Bojkotta Buräggen!
Tips och råd för att enklare kunna välja ägg >>
Anmälan om felaktigt märkta äggkartonger
Läs och lär mera om ägg >>
upp